Krevende struktur og smijernsdetaljer. Brua er utsatt for mekaniske påkjenninger fra kjøretøy, veisalt og hærverk. Oslo Kommune ønsket derfor å beskytte brua med ZINGA katodisk grunning, overmalt med Zingalufer forsegler og til slutt med Zingaceram toppstrøk.

Hausmanns bro innrissning

Effekten av katodisk beskyttelse: Ingen korrodering selv etter knivriss inn til stålet.

system
  • ZINGA 80 μm
  • Zingalufer μm
  • Zingaceram 80 μm

1-års befaring: Kompliserte strukturer og områder viser ingen tegn til korrodering.