Etter sandblåsing (vått eller tørt) blir flashrust ofte et problem.

Med HoldBlast miljøvennlig passivator er problemet løst!

Miljøvennlig passivator!

På kjemisk vis endrer HoldBlast den aktive ståloverflaten til en mye mindre reaktiv tilstand og utsetter derfor flash-rust som oftest i flere dager. Det etterlates ingenting på stålet som kan forringe vedheft eller kvaliteten på selve belegget.

Fremgangsmåte

  • Blandingsforhold med vann 1:50 – 1:100, etter behov
  • Blandes i vannet ved våtrens (støvfri sandblåsing)
  • Eventuelt påføres med høyt eller lavt trykk, etter tørr sandblåsing

Anbefales brukt av de fleste store malingprodusenter, blant andre Jotun.

teknisk datablad mer informasjon nettbutikk

Våtblåst for 5 måneder siden!

Bilen ble våtsandblåst og oppbevart tørt innendørs. Etter 5 måneder var det fortsatt ikke antydning til rust på bart stål