ZINGA Duplex System – Hell bru, Trøndelag

Systemet viser ingen tegn på svekkelser eller feil etter 21 år. Overmalingen har dog stedvis begynt å bryte ned, men under sitter 120 my ren sink som beskytter stålet i veldig mange år fremover. 

system
  • ZINGA 120 μm
  • ALK-KK 116 sinkfosfat* Mellomstrøk
  • 2 x ALK-KK 118* Toppstrøk

*Ikke lenger tilgjengelig