Dette er ZINGA

1-komponent katodisk, galvanisk beskyttelse mot korrosjon, påført som maling. Egenskapene og fordelene kan sammenlignes med varmforsinking (galvanisering) og metallisering, med enda flere fordeler.

Beskyttelsen umuliggjør korrosjon (underkryping), sprekkdannelser og avflassing. Filmgalvanisering med ZINGA utføres enkelt, gir robust galvanisk beskyttelse med lang holdbarhet og minimalt fremtidig vedlikehold og kostnader. 

Hva brukes ZINGA til?

FRITTSTÅENDE SYSTEM

ZINGA er et 1-komponent system uten behov for overmaling. I følge ISO 12944 oppnår 120μm alle korrosjons-klasser.

LES MER
Hausmanns bru
GALVANISK GRUNNING

ZINGA blir galvanisk grunning når den overmales med kompatibel maling. Systemet gir svært lang holdbarhet.     

LES MER
Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe
REPARERER GALVANISERING

ZINGA  er 100% kompatibel med andre sikbeskyttelser. Reparerer skadet og nedslitt galvanisering og metallisering.      

les mer

Presentasjoner / Videoer

Referansegrupper

Kraftbransjen

Vann

Armering

Bygg

Offshore

Tankanlegg

Røranlegg

Skip/Marin

Bil og trailere

Kulvert

Rekkverk / gjerder

Kaianlegg

Stålbruer

Jernbane

Regalvanisering

Flere referanser

Gode nyheter!

SINTEF feilinformerer

Sintef sine rapporter om ZINGA på bruer i Finnmark utført i perioden 1991-1999 inneholder alvorlige unøyaktigheter og feil. Prosjektene viser nedbryting av sink som kun kan skje når det er forurensinger under belegget (forarbeid/renhet ikke utført i henhold til krav). Uten dokumentert forarbeid konkluderer SINTEF allikevel om systemets egenskaper og holdbarhet. Det viser seg også at minst 2 av bruene  IKKE er utført med ZINGA! 

ISO 12944

120μm ZINGA oppnår alle korrosjonsklasser! 2 strøk, påført med ca 1 time mellom strøkene.

SVV Brukkonferansen 2019

Thor Smette intervjues av “Samferdsel & Infrastruktur” på Brukonferansen i 2019

 Jernbanebruer i Sverige.

Mål 1) Kortest mulig tid med stengte linjer
Mål 2) Lengst mulig tid frem til nødvendig vedlikehold!

  • 2 strøk, 1 time mellom strøkene
  • Oppnår alle korrosjonsklasser (ISO 12944)
  • Referanser i Norge: 30 år uten vedlikehold!

 

Jernbanebruer i Sverige

Optimal overflatebehandling krever godt forarbeid

CHLOR*RID Saltfjerner

Løser opp og fjerner klorider, sulfater, nitrater og andre vannoppløselige salter. Blandes i vannet ved høytrykkrens. Biologisk nedbrytbar

HOLD*BLAST Flashrust-stopper

Inhibitor som utsetter flashrust i inntil 3 dager. Gir god tid til grundig og rett forarbeid og påføring av nytt belegg. Biologisk nedbrytbar