Katodisk beskyttelse mot korrosjon
– påført som maling!

gå til produkter

Katodisk beskyttelse mot korrosjon
– påført som maling!

gå til produkter

Katodisk beskyttelse mot korrosjon
– påført som maling!

gå til produkter

Katodisk beskyttelse mot korrosjon
– påført som maling!

gå til produkter

Katodisk beskyttelse mot korrosjon
– påført som maling!

gå til produkter

Katodisk beskyttelse mot korrosjon
– påført som maling!

gå til produkter

Katodisk beskyttelse mot korrosjon
– påført som maling!

gå til produkter

Hva brukes ZINGA som?

Les mer

Galvaniske egenskaper

ZINGA er ren, flytende sink som påføres som maling på nytt og gammelt stål; med pensel, rulle eller malersprøyte. Det gir katodisk beskyttelse med helt spesielle egenskaper; 2 strøk (120µm) oppnår alle korrosjonsklasser. Tåler godt mekanisk påvirkning og gir ekstra lang holdbarhet også i korrosive/marine miljøer.

ZINGA brukes alene (uten toppstrøk), som galvanisk grunning med toppstrøk og til å reparere skadet og naturlig nedslitt varmgalvanisering og metallisering

SE presentasjonen

Noen utvalgte referansegrupper

ZINGA er representert i mer enn 100 land, worldwide.
Referanselisten er lang etter mer enn 40 år. Blant de første referansene i Norge er rehabilitering av Kalvøybrua i Sandvika utenfor Oslo i 1985. Beskyttelsen holdt fremdeles godt etter 29 år før den ble oppgradert med mer ZINGA i 2014, uten noe
 vedlikeholdsarbeider i perioden. Brua ligger lavt over salt sjø i Indre Oslofjord. 

Kaianlegg

les mer

Bygg / Fagverk

les mer

Biler / Trailere / Hengere

les mer

Tankanlegg

les mer

Ferskvann / Saltvann

les mer

Infrastruktur

les mer
Se flere referanser

Sånn fungerer ZINGA

Uvante muligheter 

ZINGA er ikke maling, men flytende metall (sink).
Dette gir helt spesielle egenskaper med uvante muligheter, eksempelvis re-galvanisering av hele høyspentmaster og effektiv rehabilitering av stålbruer: Fult system er kun 2 strøk. påført med kun 1 time tørketid mellom strøkene. Ferdig!

Rustne høyspentmaster får ny sink

Regalvanisering med ny, flytende sink

se video les mer

Effektiv rehabilitering av stålbruer

Katodisk beskyttelse med flytende sink

les mer

Brurehabilitering

Med ZINGA Filmgalvanisering blir brua katodisk beskyttet mot korrosjon.
Entreprenøren jobber vesentlig enklere, sett i forhold til prosjekter tradisjonelle malingsystemer; 2 strøk med en time mellom strøkene, samme dag. Ferdig! Veier, kjørefelt og fortau holdes stengt i kortest mulig tid. Eieren får en bru med lang holdbarhet og minimalt fremtidig vedlikehold og kostnader.

Aktuelt

Takk for tilliten PEAB og Trafikverket!

Når tid, kvalitet og holdbarhet teller!

Les mer
ZINGA med toppstrøk etter 20 års eksponering

Bildene: Skamsar bru i Skjåk 2003- 2023Inspisert i 2023 sammen med Frosio-inspektør Safe Control.System:120my ZINGA [...]

Les mer
SPC Overflatedager i Strømstad ble en suksess!

Program 2024 DEGRADERING AV MALINGSBELEGG Sintef v/ Ole Øystein Knudsen Hva forårsaker korrosjon på malt [...]

Les mer

Ofte stilte spørsmål

ZINGA er flytende sink som påføres på jern og stål som beskyttelse mot korrosjon.
Påføringsmetoden er som med maling; med pensel, rulle og malesprøyte. 

Beskyttelsen kan sammenlignes med varmgalvanisering og metallisering.

Ren sink på bart stål gir en elektrokjemisk reaksjon.
Med ZINGA måles reaksjonen til minimum 1.1 Volt. 

Volt-spenningen forhindrer korrosjon. Underkryp (rust under belegget) med påfølgende blemmer, sprekkdannelser og avflassing vil ikke forekomme.

ZINGA sine egenskaper og ekstreme holdbarhet er sammenlignbart med varmgalvanisering og metallisering.
Holdbarheten på sinkbelegget bestemmes av de ytre påvirkninger: i hvor stor grad blir sinken eksponert for eller påvirket av forurensninger. 

Nei, ZINGA er ikke maling, men flytende metall som påføres som maling.
ZINGA består av 96 % ren sink, tilsatt 4 % bindemiddel slik at den kan påføres som maling.

ZINGA leveres kun i naturlig sinkfarge.
Fargen endrer seg naturlig siden sink påvirkes av fuktighet (kondens og regn):

 • Nylig påført: RAL 7001
 • Etter litt tid og fuktighet/regn: RAL 7004
 • Endelig: RAL 7000

Ja, du kan male oppå ZINGA med kompatibel maling. Se egen veiledning under “TEKNISK”.

Katodisk beskyttelse er basert på at et annet materiale enn stålet korroderer.
Når sink kommer i direkte kontakt med stål oppstår en elektrokjemisk reaksjon mellom de 2 metallene (sink og stål).
Sinken ofrer seg og korrosjon på stålet er umulig. Reaksjonen måles til (konstant) minimum 1,1 Volt og gjør korrosjon, underkryping (korrodering under belegget) og avflassing umulig.

ZINGA tørker raskt. Tørketid kommer an på flere faktorer:

 • Hvor mye fortynning som er tilført
 • Hvor tykt belegg som er påført
 • Utlufting
 • Temperatur

I snitt er følgende tørketider oppgitt (Ved +20° C og med god utlufting):

 • Støvtørr etter ca. 10 minutter
 • Berøringstørr etter ca. 20 minutter
 • Nytt strøk kan påføres etter ca. 40-60 minutter (Se teknisk datablad for mer informasjon)
 • Håndteringstørr etter ca. 2,5 timer. (En tung stålbjelke kan løftes med kjetting uten at det skader belegget)
 • Klart for å males over: ca. 4-6 timer (Se teknisk datablad for mer informasjon)

ZINGA har ingen begrenset holdbarhet når den oppbevares i tett beholder.

Ja, ZINGA er helt giftfri når den er tørket.