Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

gå til produkter

Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Hva brukes ZINGA som?

Les mer

Effektiv, katodisk beskyttelse
gir minimalt fremtidig vedlikehold

Hva er ZINGA og hvordan fungerer det?

Extreme environments demands superior protection!

SE presentasjonen

Påføres som maling

 

Noen utvalgte referansegrupper

Kaianlegg

les mer

Bygg / Fagverk

les mer

Biler / Trailere / Hengere

les mer

Tankanlegg

les mer

Ferskvann / Saltvann

les mer

Infrastruktur

les mer
Se flere referanser

Uvante muligheter 

Rustne høyspentmaster får ny sink

Regalvanisering med ny, flytende sink

se video les mer

Effektiv rehabilitering av stålbruer

Katodisk beskyttelse med flytende sink

les mer

Ofte stilte spørsmål

Hva er ZINGA?

ZINGA er flytende sink som påføres på jern og stål som beskyttelse mot korrosjon.
Påføringsmetoden er som med maling; med pensel, rulle og malesprøyte. 

Beskyttelsen kan sammenlignes med varmgalvanisering og metallisering.

Hvordan fungerer det?

Ren sink på bart stål gir en elektrokjemisk reaksjon.
Med ZINGA måles reaksjonen til minimum 1.1 Volt. 

Volt-spenningen forhindrer korrosjon. Underkryp (rust under belegget) med påfølgende blemmer, sprekkdannelser og avflassing vil ikke forekomme.

Hva er levetiden?

ZINGA sine egenskaper og ekstreme holdbarhet er sammenlignbart med varmgalvanisering og metallisering.
Holdbarheten på sinkbelegget bestemmes av de ytre påvirkninger: i hvor stor grad blir sinken eksponert for eller påvirket av forurensninger. 

Er ZINGA maling?

Nei, ZINGA er ikke maling, men flytende metall som påføres som maling.
ZINGA består av 96 % ren sink, tilsatt 4 % bindemiddel slik at den kan påføres som maling.

Kan ZINGA leveres i flere farger?

ZINGA leveres kun i naturlig sinkfarge.
Fargen endrer seg naturlig siden sink påvirkes av fuktighet (kondens og regn):

 • Nylig påført: RAL 7001
 • Etter litt tid og fuktighet/regn: RAL 7004
 • Endelig: RAL 7000
Kan jeg male oppå ZINGA?

Ja, du kan male oppå ZINGA med kompatibel maling. Se egen veiledning under “TEKNISK”.

Hva er katodisk beskyttelse?

Katodisk beskyttelse er basert på at et annet materiale enn stålet korroderer.
Når sink kommer i direkte kontakt med stål oppstår en elektrokjemisk reaksjon mellom de 2 metallene (sink og stål).
Sinken ofrer seg og korrosjon på stålet er umulig. Reaksjonen måles til (konstant) minimum 1,1 Volt og gjør korrosjon, underkryping (korrodering under belegget) og avflassing umulig.

Hvor raskt tørker ZINGA?

ZINGA tørker raskt. Tørketid kommer an på flere faktorer:

 • Hvor mye fortynning som er tilført
 • Hvor tykt belegg som er påført
 • Utlufting
 • Temperatur

I snitt er følgende tørketider oppgitt (Ved +20° C og med god utlufting):

 • Støvtørr etter ca. 10 minutter
 • Berøringstørr etter ca. 20 minutter
 • Nytt strøk kan påføres etter ca. 40-60 minutter (Se teknisk datablad for mer informasjon)
 • Håndteringstørr etter ca. 2,5 timer. (En tung stålbjelke kan løftes med kjetting uten at det skader belegget)
 • Klart for å males over: ca. 4-6 timer (Se teknisk datablad for mer informasjon)
Hvor lenge er ZINGA holdbar?

ZINGA har ingen begrenset holdbarhet når den er oppbevart i tett emballasje.

Er ZINGA naturvennlig?

Ja, ZINGA er helt giftfri når den er tørket.

Enklere og bedre forbehandling

les mer
les mer
les mer