Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Se vår nettbutikk

Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Se vår nettbutikk

Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Se vår nettbutikk

Hva brukes ZINGA til?

ZINGA tekst logo

1-komponent, hurtigtørkende

 • Påføres som maling; med pensel, rulle og malesprøyte
 • Erstatter og reparerer galvanisering og metallisering
 • Umuliggjør underkryping, sprekkdannelser og avflassing
 • 120μm (2 strøk) oppnår alle korrosjonsklasser
 • NORSOK M-501
 • Kan overmales
mer teknisk informasjon

Egenskaper og fordeler

extreme environments demands superior protection
SE presentasjonen

Video – Påføring med malesprøyte

Galvanisering med ZINGA på jernbaneskinner!
Singapore Underground i 2019

Noen utvalgte referansegrupper

Kaianlegg

Bygg / Fagverk

Biler / Trailere / Hengere

Tankanlegg

Ferskvann / Saltvann

Infrastruktur

Se flere referanser

Trenger du flere referanser til dine prosjekter så vennligst kontakt oss

Ofte stilte spørsmål

Hva er ZINGA?

ZINGA er flytende sink som påføres på jern og stål som beskyttelse mot korrosjon.
Påføringsmetoden er som med maling; med pensel, rulle og malesprøyte. 

Beskyttelsen kan sammenlignes med varmgalvanisering og metallisering.

Hvordan fungerer det?

Ren sink på bart stål gir en elektrokjemisk reaksjon.
Med ZINGA måles reaksjonen til minimum 1.1 Volt. 

Volt-spenningen gjør at korrosjon ikke kan oppstå. Underkryp (rust inder belegget) med påfølgende blemmer, sprekkdannelser og avflassing vil ikke forekomme.

Hva er levetiden?

ZINGA sine egenskaper og ekstreme holdbarhet er sammenlignbart med varmgalvanisering og metallisering.
Holdbarheten på sinkbelegget bestemmes av de  ytre påvirkninger: i hvor stor grad blir sinken eksponert for eller påvirket av forurensninger. 

Er ZINGA maling?

Nei, ZINGA er ikke maling, men flytende metall som påføres som maling.
ZINGA består av 96 % ren sink, tilsatt 4 % bindemiddel slik at den kan påføres som maling.

Kan ZINGA leveres i flere farger?

ZINGA leveres kun i naturlige sinkfarge.
Fargen endrer seg naturlig siden sink påvirkes av fuktighet (kondens og regn):

 • Nylig påført: RAL 7001
 • Etter litt tid og fuktighet/regn: RAL 7004
 • Endelig: RAL 7000
Kan jeg male oppå ZINGA?

Ja, du kan male oppå ZINGA med kompatibel maling. Se egen veiledning på “TEKNISK” side

Hva er katodisk beskyttelse?

Katodisk beskyttelse er basert på at et annet materiale enn stålet korroderer.
Når sink kommer i direkte kontakt med stål oppstår en elektrokjemisk reaksjon mellom de 2 metallene (sink og stål).
Sinken ofrer seg og korrosjon på stålet er umulig. Reaksjonen måles til (konstant) minimum 1,1 Volt og gjør korrosjon, underkryping (korrodering under belegget) og avflassing umulig.

Hvor raskt tørker ZINGA?

ZINGA tørker raskt. Tørketid kommer seg an på flere faktorer:

 • Hvor mye fortynning som er tilført
 • Hvor tykt belegg som er påført
 • Utlufting
 • Temperatur

I snitt er følgende tørketider oppgitt (Ved +20° C og med god utlufting):

 • Støvtørr etter ca. 10 minutter
 • Berøringstørr etter ca 20 minutter
 • Nytt strøk kan påføres etter ca 40-60 minutter (Se teknisk datablad for mer informasjon)
 • Håndteringstørr etter ca. 2,5 timer. (En tung stålbjelke kan løftes med kjetting uten at det skader belegget)
 • Klart for overmaling: ca. 4-6 timer (Se teknisk datablad for mer informasjon)
Hvor lenge er ZINGA holdbar

ZINGA har ingen begrenset holdbarhet når den er oppbevart i tett emballasje

Er ZINGA naturvennlig?

Ja, ZINGA er helt giftfri når den er tørket.

Valg av beskyttende belegg

KOSTNADER
Den totale kostnaden for korrosjonsbeskyttelse er mye mer enn prisen for det valgte systemet

EFFEKTIVITET
Tidsforbruk er en viktig faktor i det totale kostnadsbildet. Komplett ZINGA-system: 2 strøk med 1 time mellom strøkene, uten å gå på bekostning av holdbarhet!

KATODISK BESKYTTELSE?
Aktiv katodisk beskyttelse fremfor tradisjonelt passivt barrieresystem (maling) gir beviselig bedre holdbarhet

FREMTIDIG VEDLIKEHOLD
Belegget må tåle de påvirkningene det er forventet at det skal utsettes for. Vedlikehold er ofte forbundet med komplisert tilkomst (eksempelvis brudetaljer, offshore osv) og derfor store ekstra kostnader: 

 • Lengst mulig holdbarhet
 • Enkelt å vedlikeholde. (ZINGA system består av kun 1 stk 1-kompnent produkt)

Efekktiv, enklere og bedre forbehandling:

Det endelige resultatet blir aldri bedre enn kvaliteten på forbehandlingen!

CHLOR*RID Saltfjerner

Løser opp og fjerner oppløslige salter

les mer

HOLD*BLAST Flash-rust inhibitor

Utsetter flashrust i flere dager

les mer

IBIX Sandblåsere

Kompakte, svært effektive sandblåsere

les mer