Dette er ZINGA

1-komponent katodisk, galvanisk beskyttelse mot korrosjon, påført som maling. Egenskapene og fordelene kan sammenlignes med varmforsinking (galvanisering) og metallisering, med enda flere fordeler.

Beskyttelsen umuliggjør korrosjon (underkryping), sprekkdannelser og avflassing. Filmgalvanisering med ZINGA utføres enkelt, gir robust galvanisk beskyttelse med lang holdbarhet og minimalt fremtidig vedlikehold og kostnader. 

Hva brukes ZINGA til?

FRITTSTÅENDE SYSTEM

ZINGA er et 1-komponent system uten behov for overmaling. I følge ISO 12944 oppnår 120μm alle korrosjons-klasser.

LES MER
Hausmanns bru
GALVANISK GRUNNING

ZINGA blir galvanisk grunning når den overmales med kompatibel maling. Systemet gir svært lang holdbarhet.     

LES MER
Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe
REPARERER GALVANISERING

ZINGA  er 100% kompatibel med andre sikbeskyttelser. Reparerer skadet og nedslitt galvanisering og metallisering.      

les mer

Presentasjoner – Videoer

Referansegrupper

Kraft

Vann

Armering

Bygg

Offshore

Tankanlegg

Røranlegg

Skip

Bil

Kulvert

Rekkverk og gjerder

Kaianlegg

Stålbruer

Jernbane

Regalvanisering

Flere referanser

Gode nyheter!

SINTEF feilinformerer

Sintef sine rapporter om ZINGA på bruer i Finnmark utført i perioden 1991-1999 inneholder alvorlige unøyaktigheter og direkte feil. Prosjektene er utført med forurensninger på stålet før belegget ble påført. Allikevel, og uten dokumentert forarbeid, værforhold eller påføring konkluderer SINTEF om systemets egenskaper og holdbarhet. Det hører med til historien av minst 2 av bruene er senere påvist å IKKE være utført med ZINGA! 

SVV Brukkonferansen 2019

ZINGA deltar hvert år på Statens Vegevesen`s Brukonferanse. Der treffer vi gamle bekjente og skaper nye relasjoner med en stor bransje. Her er et intervju med “Samferdsel & Infrastruktur” på Brukonferansen 2019

 

ZINGA på Loen Skylift

Restaurant og administrasjonsbygget på toppen av Loen Skylift er utført med varmgalvanisert stål i rammeverk og pilarer. Skader i det galvaniserte belegget etter transport, montering, sveising og kapping ble reparert med ZINGA

CHLOR*RID Saltfjerner

Rensemiddel som løser opp og fjerner klorider, sulfater, nitrater og andre vannoppløselige salter. Blandes i vannet ved høytrykkrens, våtblåsing eller vapour-rens. Etterlater ingen film som skader eller forringe beleggets egenskaper og holdbarhet

HOLD*BLAST 

Blandes i vannet ved høytrykk- eller Vapour/våtrens. Passiverer stålet som utsetter flash-rust i inntil 3 dager. Gir god tid til grundig, godt forarbeid og påføring av nytt belegg. Etterlater ingenting som skader eller forringe beleggets egenskaper og holdbarhet

Forhandlere søkes

Vårt mål er at ZINGA blir tilgjengelig også i ditt distrikt.

V i søker derfor bedrifter som som kan tenke seg å bli forhandlere rundt om i landet. Vi søker bedrifter som allerede tilbyr løsninger og systemer til overflatebransjen. Gjerne med god kunnskap og forståelse om faget. Er din bedrift kompetent og interessert, så hører vi gjerne fra deg.

FORHANDLERE

Nye produkter!

3 TYPER METALLSPAY

Enkle å bruke både som katodisk beskyttelse, som toppstrøk og direkte på skadet varmgalvanisering. Se “produkter” for mer infoirmasjon

ZINGALU

ZINGA med 4 % aluminium. 1-komponent, katodoskbeskyttelse. Kan stå alene direkte på renset stål, på reset galvanisering eller på ZINGA 

ALU ZM

1-komponent, hurtigtørkende maling.
basert på aluminiumsflak. Godt egnet for gammel, ikke-korrodert galv eller som toppstrøk på ZINGA.

CHLOR*RID Saltfjerner

Løser opp og fjerner klorider, sulfater, nitrater og andre vannoppløselige salter. Blandes i vannet ved høytrykkrens. Naturvennlig.

HOLD*BLAST Flashrust-stopper

Inhibitor som utsetter flashrust i inntil 3 dager. Gir god tid til grundig og rett forarbeid og påføring av nytt belegg. Naturvennlig.

Malerpensel med naturbust

Når metallbeskyttelser påføres med pensel, anbefales pensel med naturbust. Se vår produktside.                                                                                     

Noen av våre fornøyde kunder og brukere