Kaktodisk beskyttet med 180my ZINGA, uten toppstrøk

Overflatebehandlet første gang etter 19 år i salt sjø!
2013: Fergekaia består hovedsakelig av 500 ml rør, fylt med armert betong. Stålet ble først etter 19 år renset og behandlet med 180µm ZINGA. Entreprenøren klarte ikke å få saltnivået ned til akseptabelt nivå (20mg/kvm), så det ble besluttet å påføre ZINGA med de forutsetningene som var mulig å oppnå (63 mg/m2). 

ChlorRid Saltoppløser
Ved tilsvarende prosjekter senere ble det tilsatt ChlorRid saltoppløser i rensevannet. Helt problemfritt kunne påføring av ZINGA påføres etter rens og gode saltnivåer. Utganspunktet var det samme men med ubehandlet stål etter 20 år i salt sjø.

  • Eier: Statens Vegvesen
  • Entreprenør: Mesta AS

System:

  • Høytrykkrens/steamrens
  • Sandblåst til Sa 2,5
  • Påført 180my ZINGA (2×90)

En salt utfordring!

Statens Vegvesen krever maksimum 20 mg/kvm salt på stålflaten før nytt belegg påføres. Det viste seg umulig å oppnå i dette prosjektet. I samrådd med eieren ble det allikevel bestemt å gjennomføre prosjektet med saltmålinger over 60mg/kvm som et testprosjekt

Inspeksjon etter 3 år (2016)

Beskyttelsen holdt godt, selv med høyt saltnivå. Det viste ingen svakheter, bortsett fra i enkelte områder med tydelig mangelfullt forarbeid; lite eller ingen sandblåsing og for tynt belegg.

Inspeksjon etter 6 år (2019)

Beskyttelsen holder fortsatt godt. Områdene med mangelfullt forarbeid var naturligvis enda mer tydelig nå og ble anbefalt å repareres

NOTAT: Etter utført overflatehendling i 2013 ble det i enkelte områder oppdaget noe manglende forbehandling. Eksempelvis på rørenes underside, inn mot betongfestene: Mangelfull sandblåsing (nærmest utelatt) samt påføring av for tynt beskyttende belegg. De samme områdene viste seg å korrodere tidlig og utviklingen har fortsatt. ZINGA AS ga beskjed til Statens Vegvesen i 2019 at dette burde utbedres. ZINGA AS følger opp med ny inspeksjon sommeren 2021.

NOTAT 2: På grunn av pandemien har det foreløpig ikke vært mulig å gjennomføre den planlagte besiktningen. Vi regner med at det blir mulig i løpet av sommeren 2022. Oppfølging kommer!