ZINGA Duplex System,1997

Hell bru, Trøndelag

 • 1997: Overflatebehandlet med ZINGA Duplex System
 • Eier: Statens Vegvesen
 • Entreprenør: Brumaling AS
 • Bildene er fra 2016
 • 2018: Ikke behov for vedlikehold

ZINGA Duplex System, 2001

Bommestad bru, E-18, Vestfold

 • 2001: Overflatebehadlet med ZINGA Duplex System
 • Eier: Statens Vegvesen
 • Bildene er fra 2017
 • Beskyttelsen står svært godt og har ikke behov for vedlikehold

ZINGA Duplex System, 2003

Bommestad bru, E-18, Vestfold

 • 2003: Overflatebehandlet med ZINGA Duplex System
 • Eier: Statens Vegvesen
 • Entreprenør: Sandblåseservice AS
 • 2016: Beskyttelsen står fremdeles svært godt
 • Bildene er fra 2014

ZINGA Dupex System, 2014

Hausmanns bru, Oslo

Krevende struktur med smijernsdetaljer. Brua går over Akerselva i Oslo sentrum og er utsatt for mekaniske påkjenninger fra kjøretøy, veisalt og hærverk.  

 • 2014: Overflatebehandlet med ZINGA Duplex System
 • Eier: Oslo Kommune
 • Enrtreprenør: Consolvo Overflate AS
 • Bildene er fra etter ferdigstillelse i 2015