ZINGA i Skandinavia

ZINGA Scandinavia AS har siden 2011 hatt ansvaret for distribusjon av ZINGA i Norge, representert ved ZINGA AS.. ZINGA Sweden AB ble etablert i 2014, og har i tillegg ansvaret for marine- og offshoresektoren i Danmark. Januar 2021 ble ansvaret utvidet til å inkludere Grønland, Ferøyene og Island,

ZINGA Worldwide

ZINGA produseres av Zingametall i Belgia, som i 1973 utviklet ZINGA i samarbeid med universitetet i Ghent.
Målet var et reparasjonssystem for varmgalvanisering. Systemet viste seg å fungere svært godt som et unikt korrosjonssystem samt som galvanisk grunning i Duplex Systemer.

ZINGA er i dag representert i mer enn 100 land, som utfører og erfarer løsninger for stadig nye strukturer og områder. Erfaringene kommer vårt eget marked til gode.

Kointakt oss for mer informasjon