ZINGA i Skandinavia

ZINGA AS har siden 2011 hatt ansvaret for distribusjon av ZINGA i Norge. ZINGA Sweden AB ble etablert i 2014, og har i tillegg ansvaret for marine- og offshoresektoren i Danmark. 

ZINGA produseres av Zingametall i Belgia, som i 1973 utviklet ZINGA i samarbeid med universitetet i Ghent. Målet var å finne frem til et reparasjonssystem for varmgalvanisering, hvilket de lykkes med. Senere viste det seg at ZINGA også er en utmerket katodisk grunning i duplex-systemer.

ZINGA er i dag representert i mer enn 100 land, som utfører og erfarer løsninger for stadig nye strukturer og områder. Erfaringene kommer vårt eget marked til gode.