overflatebehandlet først etter 20 år

Losna Fergekai
2018: På bakgrunn av godt resultatet på Husevåg fergekai i 2013/2014, ble bet bestemt å bruke samme system også på Losna Fergekai. 

CHLOR*RID Saltfjerner
ChlorRid ble tilført i rensevannet for å fjerne salt. Høye saltnivåer ble effektivt redusert til akseptabelt nivå med kun 1 høytrykkrens.

System
  • Sandblåst til SA 2,5
  • Renset med ChlorRid Saltfjerner
  • ZINGA 2×90 μm