Våre salgs- og leveringsbetingelser er basert på Norsk Standard 8409 (NS8409) med følgende presiseringer og avvik:

Alle priser vises i Norske kroner. I handlekurven ser du totalprisen inkludert MVA og alle utgifter

Standard er 15 dager fra fakturadato, hvis annet ikke er avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes det renter iht. forsinkelsesrenteloven.

Betaling skjer ved den valgte betalings i kassa. Betalingsmåten er levert av Bambora og vi tilbyr kortbetaling, Vipps betaling og faktura/delbetaling. Trekk av kort gjøres når varen er sendt.

Nettbestillinger ekspederes og sendes fra vårt lager fortløpende, normalt innen 1 virkedag.

Fraktkostnader ved levering vil da komme i tillegg, og bli beregnet i kassen før du plasserer din bestilling.

Velger du å hente selv på vårt lager, vil det ikke påløpe fraktkostnader. Denne tjenesten koster ingenting ekstra.

Leveringstid avhenger av ditt postnummer og transportøren. Normalt vil levering skje innen 1-5 virkedager etter at sendingen har forlatt lageret.

Mottaker har ansvaret for å kontrollere at forsendelse ikke har mangler, skader eller feil ved mottak av varene.

Som kunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Angreretten kan kun benyttes dersom varen kan returneres i originalemballasjen, og er i det vesentlige uforandret. Du har rett til å åpne pakken og prøve produktet, men det må ikke brukes utover det. Når du benytter deg av angrerett betaler du selv returfrakten

Hvis du benytter din rett til å heve kjøp, vil vi tilbakebetale hele beløpet av varene så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen vi har mottatt varene.

Når du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller feil. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte oss via [Link eller epost] for videre instruksjoner. Du har 24 mnd. reklamasjonsrett i henhold til norsk lov.

Dersom varen er skadet ved mottak, må dette alltid anmerkes på fraktbrevet før det signeres for mottak. Uten slik anmerkning kan det i ettertid ikke reklameres på transportskade. Ved håndtering av transportskade må det alltid oppgis ordrenummer samt sendes en kopi av fraktbrev med anmerkning for transportskade. Varene må ikke benyttes før dette er avtalt.  De er i transportørs eie inntil saken er avklart.

Mottaker har ved varemottak plikt til å kontrollere at varene er i orden og i henhold til bestilling. Dersom det i ettertid oppstår / oppdages kvalitetsfeil eller defekter, skal det reklameres omgående. Reklamasjonen skal skje skriftlig, og i den grad varene er i arbeid eller tatt i bruk skal disse legges til side i påvente av en avklaring. Reklamasjoner som skyldes feil ved påføring og anvendelse, manglende mottakskontroll, uforsvarlig håndtering / lagring etter mottak godtas ikke. Produkter med åpenbare feil / mangler som allikevel benyttes, gir ikke grunnlag for reklamasjon. Ansvaret for rettmessige reklamasjoner er begrenset til varens verdi.

Zinga Norway AS har intet ansvar for kostnader som følger av forsinket levering med mindre et bestemt leveringstidspunkt er garantert. Forsinkelser som skyldes forhold utenfor vårt herredømme hos oss eller våre leverandører, gir allikevel ikke grunnlag for erstatning. I de tilfelle der ZINGA Norway AS påberoper seg en slik hendelse, skal dette dokumenteres dersom kunden krever det.

Retur av standard lagerførte varer aksepteres kun etter nærmere avtale, retur av større varepartier levert direkte fra produsent tas ikke i retur uten at dette er spesifikt avtalt også mht. hvilke kvantiteter som kan returneres (prosjektleveranser). Eventuell kreditering ved retur av varer foretas til redusert pris fastsatt av ZINGA Norway AS.

Returadresse

SnapPack AS att: ZINGA AS
Gjellebekkstubben 10
3420 Lierskogen

Merk pakken med ditt navn og ordrenummer.

Ved bestilling av spesialprodukter (ikke lagerførte produkter), herunder spesialfarger og prosjektleveranser, aksepteres ikke avbestilling etter at vår ordrebekreftelse er mottatt av kunde / bestiller. Spesialprodukter tas ikke i retur.

ZINGA AS påtar seg intet ansvar for feilaktig bruk av vår produktdokumentasjon i forbindelse med miljøsertifiseringer. Slik bruk kan medføre økonomisk og juridisk ansvar. Salgs- og leveringsbetingelsene anses tilgjengeliggjort og kjent for våre kunder ved at de ligger åpent på våre hjemmesider www.zinga.no.