Brurekkverk regalvanisert med ZINGA 

De galvaniserte rekkverkene fra 1962 ble regalvanisert med ZINGA i 2016. Det gamle sinken ble sweep-renset og deretter bygget opp igjen til spesifisert totaltykkelse.

System

 ZINGA 180 μm