katodisk beskyttelse med zinga, uten toppstrøk

Overflatebehandlet først etter 19 år
2013: Kaia består hovedsakelig av 500 ml rør, fylt med armert betong. Stålet ble først etter 19 år behandlet med 180µm ZINGA. Entreprenøren klarte ikke å få saltnivået til akseptabelt nivå (20mg/kvm), men eieren besluttet allikevel å påføre ZINGA med disse forutsetningene.

ChlorRid løser opp og fjerner salt
Ved tilsvarende prosjekter senere ble det brukt ChlorRid saltoppløser som ble tilsatt i rensevannet. Helt problemfritt kunne påføring av ZINGA denne gangen trygt gjennomføres med akseptabelt saltnivå. 

  • Eier: Statens Vegvesen
  • Entreprenør: Mesta AS

System:

  • Høytrykkrens/steamrens
  • Sandblåst til Sa 2,5
  • Påført 180my ZINGA (2×90)

En salt utfordring!

Statens Vegvesen krever maksimum 20 mg/kvm salt på stålflaten før nytt belegg påføres. Det viste seg umulig å oppnå i dette prosjektet. I samrådd med eieren ble det allikevel bestemt å gjennomføre prosjektet med saltmålinger over 60mg/kvm som et testprosjekt

Inspeksjon etter 3 år (2016)

Beskyttelsen holdt godt, selv med høyt saltnivå. Det viste ingen svakheter, bortsett fra i enkelte områder med tydelig mangelfullt forarbeid; lite eller ingen sandblåsing og for tynt belegg.

Inspeksjon etter 6 år (2019)

Beskyttelsen holder fortsatt godt. Områdene med mangelfullt forarbeid var naturligvis enda mer tydelig nå og ble anbefalt å repareres

NOTAT: Etter utført overflatehendling i 2013 ble det i enkelte områder oppdaget noe mangelfullt arbeid, spesielt på undersiden av  rørene, inn mot betongfestene. Mangelfull forarbeid og for tynt sinkbelegg. De samme områdene viste tidlig korrosjon og utviklingen har fortsatt. ZINGA AS ga beskjed til Statens Vegvesen at dette burde utbedres. 

NOTAT 2: På grunn av pandemien ble det ikke mulig å gjennomføre den planlagte befaringen og oppfølging i 2021. Vi regner med at det blir mulig i løpet av sommeren 2022. Oppfølging kommer!