Løser opp og fjerner effektivt oppløslige salter

Oppløselige klorider, sulfater og nitrater finnes på overflater overalt. Disse saltene trekker fuktighet gjennom belegget som medfører blemmer, brister, korrosjon og avskalling, samt ofte svekkelser i stålstrukturen. Det betyr tapt produktivitet, store ekstra kostnader og fare.

CHLOR*RID er naturvennlig, biologisk nedbrytbart og løser effektivt opp og fjerner alle oppløselige salter. Forarbeidet blir enklere og mer kosteffektivt. 

Tester i laboratorier og i felt bekrefter at høyttrykkrens med vann alene ikke er tilstrekkelig for å fjerne salter. Blåserensing (våt eller tørr sandblåsing) er heller ikke tilstrekkelig alene.

  • Blandes i vannet ved våtrens / våtsandblåsing,
  • Eventuelt etterrens med høytrykkspyler
  • Blandingsforhold 1:50 -1:100
  • Biologisk nedbrytbart