ZINGA brukes som …

Nyttige lenker

120 μm ZINGA oppnår Norsok M-501 og alle korrosjonsklasser 

 • NORSOK M-501, Systems 1 & 7
 • C4 Høy (ISO 12944-6)
 • C5-I/M Høy (ISO 12944-6)
 • C5 VH (Very High) (ISO 12944-9)
 • CX (Offshore) (ISO 12944-9)
 • Im4 (Saltvann) (ISO 12944-9)

Presentasjoner med tekniske spesifikasjoner

Gode egenskaper ved brann

Brenner ikke og avgir ikke giftige gasser.

kontakt oss
Katodisk beskyttelse etter 29 år
 • 1985: Behandlet med ZINGA
 • 2014: Regalvanisert med ZINGA
 • Ingen vedlikehold i perioden
 • Ingen underkryping,
 • Ingen korrosjon i kompliserte områder
 • Ikke tegn til korrosjon i spalter
 • Mekanisk skade: Ingen alvorlig korrosjon selv om sinken er skrapet av

Aktiv, katodisk / galvanisk beskyttelse

ZINGA (anoden) ofrer seg og beskytter stålet på tilsvarende måte som varmgalvanisering. Den elektrokjemiske reaksjonen (strømmen av elektroner, som skyldes en potensiell forskjell mellom sink og stål), forhindrer at stålet korroderer.

+ Passiv barrierebeskyttelse

Når ZINGA påføres, oksiderer sinken umiddelbart. Et passivt, beskyttende barrierelag utvikles og beskytter sinken.

ZINGA er godkjent for å stå i direkte kontakt med drikkevann