Uten vedlikehold i 29 år

Kalvøybrua ligger lavt over salt sjø i indre Oslofjord. Brua ble første gang behandlet med 120 μm ZINGA i 1985. Etter 29 vedlikeholdsfrie år ble belegget rehabilitert og bygget opp igjen til spesifisert tykkelse

Kalvøybrua

Etter 29 år var det stedvis lite sink igjen, men allikevel ingen kraftig korrodering. I tilfeller som på bildet kan belegget eventuelt enkelt repareres ved å påføre mer sink med melekost.

System

ZINGA 2×60 μm