ZINGA Duplex System – Skamsar bru, Oppland

Rehabilitert i 2003. Bildene er fra hovedinspeksjonen i 2011. Ingen skader observert. Ny inspeksjon utført i 2016 og systemet viser seg å fortsatt være i god stand

system
  • ZINGA 2×60 μm
  • Jotun Correx 50 μm