Rehabiltert med ZINGA 180 μm

Brua var Norges lengste hengebru når den ble bygget i 1927. Etter mange år uten vedlikehold var tilstanden så dårlig at den ble vurdert revet. Stort engasjement fra lokalbefolkningen klarte å omgjøre denne beslutningen. Brua ble renovert og oppgradert som gang- og sykkelbro i 2014.

system

ZINGA 3×60 μm