Hengere og slep til tunge kjøretøy

Wilco AS rehabiliterer blant annet tilhengere og slep til store kjøretøy.
På bildene vises eksempler med ZINGA som galvanisk grunning.

Etter 8 år i daglig trafikk!

Det er store mekaniske påvirkninger på et slep for konteinere som trekkes på og av, opp til flere ganger daglig. Det er ikke mye slitasje etter så mange år. Det har ikke vært noe vedlikehold i perioden på 8 år.

Enkelt vedlikehold

Siden ZINGA gir katodisk beskyttelse, finnes det ikke underkryp eller avflassing selv i områder der sinken er slitt helt ned.
Reparasjon: Rens + påføring av ny sink.