Bommestad bru, E-18 i Vestfold

På grunn av strukturens kompleksitet valgte Statens Vegvesen ZINGA Duplex System framfor termisk sprøytet sink med overmaling . Etter 18 år er beskyttelsen fremdeles meget god. Det viser seg at ZINGA er et godt alternativ til termisk sprøyting sink. Påføring er i tillegg vesentlig enklere og mindre resurskrevende. Det kreves ikke spesielt utstyr.

system
  • ZINGA 60 μm
  • SPK Mellomstrøk*
  • SPK 118 Toppstrøk*

    *Ikke lenger tilgjengelig