Bommestad bru, E-18 i Vestfold

På grunn av strukturens kompleksitet valgte Statens Vegvesen ZINGA Duplex System framfor termisk sprøytet sink med overmaling. Etter 18 år er beskyttelsen fremdeles meget god. Det viser seg at ZINGA er et godt alternativ til termisk sprøyting av sink. Påføring er i tillegg vesentlig enklere og mindre ressurskrevende. Det kreves ikke spesielt utstyr.

system
  • ZINGA 60 μm
  • SPK Mellomstrøk*
  • SPK 118 Toppstrøk*

    *Ikke lenger tilgjengelig