Bommestad bru, E-18 i Vestfold

Statens Vegvesen valgte ZINGA Duplex System framfor et system med termisk sprøytet sink på grunn av kompleksiteten i strukturen. Etter 18 år er beskyttelsen fremdeles god og uten feil. Det viser seg at ZINGA er et godt alternativ til termisk sprøyting og ikke minst så er påføringen vesentlig enklere og langt mindre reseurskrevende.

system
  • ZINGA 60 μm
  • SPK Mellomstrøk*
  • SPK 118 Toppstrøk*

    *Ikke lenger tilgjengelig