Stål i ekstreme miljøer

Brygger og kaianlegg den norske Vestlandskysten er i sannhet en salt utfordring. ZINGA tok allikevel utfordringen fra Statens Vegvesen freløpig på 2 kaianlegg og resultatet ble svært bra. Fergekaianleggene på Husevågøy og Losna har stått ubehandlet i 20 år før kaianleget på Husevågøy ble behandlet med 180 my ZINGA i 2013. Resultatet etter 3 årvar sdå oerbevisende at Statens Vegvesen valgte å utføre tilsvarende rehabilitering med ZINGA katodisk korrosjonsbeskyttelse også på Losa fergekai sommeren 2017. Prosjektet blir avsluttet i 2018.