ETTER 14 ÅR I SALTVANN er bryggepelene fortsatt godt beskyttet

Irish Department of Marine and Natural Resources bestilte prosjektet. Store utfordringer med salt hav og tidevann, men allikevel med et overraskende godt resultat. 

Et komplistert prosjekt med ekstrem korrosivitet (høyeste målinger i Europa) og hyppige tidevannsskifter. Rensing- og påføring  måtte derfor utføres når tidevannet var på det laveste.

År 2000: På grunn av hyppige tidevannsendringer måtte rens/sandblåsing og påføring utføres når tidevannet var ute. Før hver påføring måtte flatene renses godt med rent vann. Et komplisert prosjekt, men ca 200my ZINGA ble til slutt påført. 

Inspekesjon etter 14 år, i 2014  ga mange en stor overraskelse: Etter å ha fjernet tykk groing viste det seg at sinken var nærmest urørt og beskyttet fortsatt stålpælene til fiskebfabrikken godt. Det antas at beskyttelsen vil holde i enda 10 år.