Tåler tøffe forhold med salt sjø og piggdekk fra tunge kjøretøy

2017: Rehabilitering av HELLE fergekai
Hele stålstrukturen, inklusive kjørelemmen, var svært korrodert og i behov av omfattende rehabilitering. Nytt beskyttende belegg måtte tåle tøffe forhold: Salt fra havet, veisalt, piggdekk på tunge kjøretøy og mekanisk påvirkning fra båter som legger til kai, 

Mesta AS for Statens Vegvesen
ZINGA Katodisk korrosjonsbeskyttelse ble valgt. Kjørelemmen ble demontert og fraktet til Mesta sitt anlegg der den ble renset, sandblåst og påført 180my ZINGA. Gitrene ble byttet ut med nye, varmgalvaniserte gitre. 

Tøffe forhold

Etter 1 år: 180my ZINGA står imot kraftig mekanisk påvirkning fra kjettinger og piggdekk gjennom den første vintersesongen!
Alt stål, bortsett fra ristene i kjørebanen og autovern er behandlet med ZINGA.

Ingen svakheter etter mye salt. Rekkverket er også behandlet med ZINGA, mens det berskyttende autovern ar varmgalvanisert.

Sinken på fronten er delvis slitt ned, men gir fortsatt beskyttelse. Dog er dette enkelt å holdes ved like: Rens + påføring av mer sink.

Plate på tvers av kjøreretningen før innkjøring på lemmen. Beskyttelsen har tålt påkjenning fra piggdekk og kjetting.