Katodisk beskyttelse på stålbruer

Stålbruer er ofte sammensatt av kompliserte strukturer og inneholder partier med bærende og andre viktige funksjoner. Felles for det meste er at det er produsert i stål og at dette må beskyttes mot korrosjon på aller beste måte. Målet er alltid å velge en beskyttelse med lengst mulig holdbarhet og minst mulig vedlikehold i perioden. 

Maksimal beskyttelse og minimalt vedlikehold

Lang holdbarhet betyr sparte ressurser og god økonomi.  Vedlikehold av stålbruer krever normalt store ressurser å holde ved like. ZINGA gir fullkatodiske (galvaniske) systemer som gjør at stålet ikke kan korrodere, få underkryping eller at belegget flasser av før etter veldig mange år når sinken har ofret seg og er «oppbrukt». Fornuftig ettersyn og opplading med mer sink utføres mens det fremdeles er litt sink igjen. Systemet er hurtig å påføre, gir maksimal holdbarhet god økonomi også i form av lite vedlikehold og minimale ressurser ved rehabilitering

Ingen underkryping eller avflassing

Som med all overflatebeskyttelse så er også sinken avhengig av at forarbeidet og påføringen utføres i henhold til det som er beskrevet. Overflaten skal renses fri for forurensinger og ha riktig profil for at belegget skal hefte godt til stålet og gi holdbarhet i følge det som er beskrevet. Med riktig utført prosedyre er det fysisk og teknisk umulig at det oppstår korrosjon under sinkbelegget (underkryping) og at belegget flasser av. Selv om belegget skades vil det allikevel ikke utvikle korrosjon utenfor det skadede området. Det finnes «ekspertuttalelser» på nettet som viser til at sink brytes «naturlig» ned med underkorrosjon og avflassing. Det stemmer ikke. Det er dog gode eksempler på mangelfullt forarbeid og mest sannsynlig med salt tilstede før påføring av belegget. Se mer informasjon under «Teknisk». Vennligst se teknisk datablad og «Påføringsveilednig». Kontakt oss gjerne dersom noe er uklart.

«Galvaniserte» bruer?

Høyspentmaster og annen infrastruktur er som oftest varmgalvaniserte (varmforsinket). Likeså er autovern, lyktestopler, gjerder og mye annet langs vei, bane, kraftlinjer og strukturer langs den kysten, galvanisert. Varmgalvanisering er ekstremt hardfør og gir derfor god beskyttelse i veldig mange år, med minimale vedlikeholdskostnader.

Raskt, enkelt og effektivt

Bru-Norge har store utfordringer. Store etterslep med vedlikehold går på sikkerheten løs. Katodisk beskyttelse med ZINGA er raskt og enkelt å utføre og krever ingen spesiell kunnskap eller verktøy. Dog skal entreprenøren kjenne kjene til forskjellen på å påføre flytende metall sett i forhold til tradisjonell maling. Det er små forskjeller som det er viktig å kunne. Vi ber derfor om å komme i kontakt med entreprenøren slik at vi kan bidra til at eieren får en god jobb levert.

Zinga som galvanisering på bru

Fullt system ferdig samme dag

Et ZINGA-system består av kun 2 av strøk, påført med 1 time tørketid mellom strøkene. Ferdig jobb! Det betyr minimal tid med stillaser, «nedetid» og stengte kjørefelt. Effektive system som allikevel tilfredstiller kravene for korrosjonsklasse C4 eller C5 (120 eller 180 μm). Katodisk beskyttelse med ZINGA betyr minimalt med fremtidig vedlikehold. Som eksempel kan nevnes 3 bruer i Norge som etter 26-29 ikke har hatt behov for vedlikehold i perioden.

Volvat bru i Oslo, 2014. Ferdig rehabilitert i løpet av 24 timer. Eier: Sporveien

Granli bru, Gol. Rehabilitert 2016. Galvaniserte detaljer etter 1 år. Eier: Statens Vegvesen

Høga bru. ZINGA beskytter godt etter 26 år. Ingen vedlikehold utført. Eier: Aurdal kommune

Enkelt vedlikehold

Katodisk beskyttelse gjør korrodering umulig så lenge det er sink på stålet. Sinken «ofrer seg» og blir tynnere med årene. Når sinkbelegget etter mange år er nede i 40-50 μm tykkelse, så vil voltspenningen reduseres og den katodiske beskyttelsen svekkes. Lett korrodering vil oppstå når det er helt slutt på sinken (se bildene). Det anbefales derfor å «lade opp igjen» sinkbelegget med mer sink når beleggets tykkelse er blitt så tynt.

Referanser til 30 prosjekter i Norge

ZINGA har beskyttet bruer i Norge siden 1985. Vi har samlet beskrivelser av 30 forskjellige prosjekter. Blant prosjektene finnes 3 bruer som ikke har hatt behov for vedlikehold etter eksponeringsperioder på 26-29 år samt 2 kaiprosjekter for Statens Vegvesen på Vestlandet. 

Snart 30 år uten vedlikehold

I Norge har vi referanser til 3 bruer uten vedlikehold i nesten 30 år. Felles for de 3 bruene er at de er beskyttet med 2×60 μm ZINGA. Det er ikke utført noe vedlikehold av overflatebeskyttelsen i periodene. Kalvøybrua i Indre Oslofjord ble rehabilitert i 2014 etter 29 vedlikeholdsfrie år. De andre bruene er det fremdeles ikke planlagt vedlikehold for. 

Kalvøybrua

Bildene er fra 2014 og viser Kalvøybrua som ligger lavt over salt sjø i Indre Oslofjord. 120 μm ZINGA ble påført med malekost 29 år tidligere, i 1985. Gjenværende sink beskytter stålet fortsatt godt. Der det er lite eller ingen sink igjen er det allikevel ingen kraftig korrodering. Det aller viktigste, og som gjør belegget så unikt, er at uansett så kryper korrosjonen ikke under sinken. Det finnes ikke avflasssing på noen deler av stålet. Underkorrosjon er ikke mulig når forarbeidet og påføring er utført som beskrevet.

ZINGA Duplex Systemer

ZINGA utvikler helt naturlig sitt eget passive, beskyttende oksydlag på toppen av sinken. ZINGA er derfor et godt, frittstående system selv uten beskyttende overmaling. 

Det er allikevel ofte ønske eller krav om en spesiell farge. Det er fult mulig å overmale sinken med kompatibel maling. (Se «teknisk» for mer informasjon). ZINGA blir galvanisk grunning i systemet, med alle de fordelene som galvanisk beskyttelse gir, pluss effekten av et mellom- og toppstrøk:

Sinken (ZINGA) aktiveres ikke (ofrer seg ikke) før mellomstrøk og toppmaling er skadet eller har startet sin nedbryting og sinken dermed blir eksponert.

SYNERGIEFFEKTEN AV ZINGA I DUPLEX: 
Livslengden av sinken (ZINGA) + livslengen av malingen + 50%

  • Duplex «on-shore» gir en synergifaktor på 2,5
  • Duplex «off-shore» gir en synergifaktor på 1,6

Innstøpt rekkverk

Innstøpt rekkverk er et endeløst vedlikeholdproblem. Stålet korroderer og strukturen svekkes raskt. Vedlikeholdsarbeidet er svært resurskrevende og kostbart. Holdbarheten på beskyttelsesystemet er derfor svært viktig. Det viser seg at ZINGA holder svært godt på stål i betong. Tester og referanserapporter viser at ZINGA  på armering i betong viser seg å ha bedre beskyttende egenskaper og holdbarhet enn noe malingsystem og holder minst like godt som varmforsinking og metallisering. ZINGA påføres som maling,  på stedet og i de temperaturer som til en her tid råder. Det kreves ingen spesiell kunnskap eller spesialutstyr for å utføre arbeidet.

Brulagere

Veisalt påvirker beskyttelsen som ofte er plassert slik at de er regnvannet ikke kommer til. Saltet blir liggende konstant og tærer på beskyttelsen og lageret. Adkomst er ofte komplisert og omfattende, slik at beskyttelsen bør være av høy kvalitet, med god holdbarhet som gir minimalt med ettersyn og vedlikehold. Katodisk beskyttelse på brulagere er en god løsning.

ZINGA versus metallisering

Tekst kommer