Utsatt for kraftige påkjenninger

Rekkverk er som oftest utsatt for mekaniske skader. «Veisalt i såret» medfører rask korrosjon. Ekstra problematisk er det for rekkverk som i tillegg er innstøpt i betong. Ingen malinger unngår tidlig nedbryting i betong. Vedlikehold er derfor svært komplisert og ressurskrevende.

Rehabilitering gjennom hele året

ZINGA kan påføres i 95% luftfuktighet og ned til -15 C° kuldegrader. I prinsippet betyr det at rehabilitering med ZINGA kan utføres nær sagt hele året

Komplett rehabilitering i løpet av noen timer, samme dag

Dette er et testprosjekt i Sverige, utført i slutten av november i 2016. Temperaturen varierte fra +3 til -1,5 C° i lett snøvær. På grunn av litt vind, ga det gode tørkeforhold tross lav temperatur og høy luftfuktighet. Rehabiliteringen ble gjennomført i løpet av få timer, samme dag.

Rehabilitert ferdig samme dag

Med ZINGA repareres et korrodert rekkverk i løpet a få timer samme dag, ferdig innstøpt