1200 tonn ZINGA til verdens største kullkraftverk

250 tonn ZINGA er foreløpig (desemeber 2017) brukt på ca. halvparten av stålkonstruksjonene på det 10 etasjers høye hovedbygget, samt omkringliggende mindre bygninger.

Guangdong Lufeng Jiahuwan Power Plant

Det var først planlagt å ZINGA-behandle alt stål til prosjektet. Grunnet forsinkelser i byggeprosessen, ble det valgt å varmgalvanisere strukturer som passet i galvaniseringsbadet. Så langt utgjør det ca 50 % av den totale mengden. I ettertid har det imidlertid vist seg at ZINGA er den beste løsningen rent praktisk, men også holdbarhetsmessig. Prosjektledelsen innser derfor at de så langt det er mulig ønsker å bruke mest mulig ZINGA når fase 2 starter i desember 2018.

Det er beregnet et behov for ytterligere 30-40 tonn ZINGA i løpet av de neste 9-10 månedene. Samlede mengder stålverk brukt er ca. 45.000 tonn pr. byggefase og totalt 220.000 tonn. Mengden ZINGA som trengs er ca. 300 tonn pr. fase, basert på 150-180 μm DFT, påført som et unikt, frittstående system.

System

ZINGA 2×90 μm