Regalvanisert utvendig trappehus

Galvaniseringen var nedslitt og ble regalvanisert med ZINGA etter høytrykkrenset med rent vann. 

System

ZINGA 2×60 μm