Kenya Lamu Port (havn) er transportkorridoren mellom Sør-Sudan og Etiopia, også kjent som Lamu-korridoren. På grunn av det svært korrosive miljøet, ble det stilt krav om katodisk beskyttelse på all armering i samtlige deler av prosjektet. ZINGA ble valgt som system.

System

ZINGA 40 μm