38.000 kvm lasterom beskyttet med ZINGA

Bulkskipet frakter stein og mineraler. Lasten slippes ned 25 meter i lasterommet fra kraner på kaia. Eneste beskyttelse: 180 μm ZINGA. Beskyttelse med ekstreme egenskaper.

System

ZINGA 2×90 μm