Testprosjekt med 6-års kontroll  

Et stort antall høyspentmaster skal rehabiliteres. Testprosjektet med ZINGA ble igangsatt for å demonstrere systemets enkelthet og holdbarhet. ZINGA ble til slutt valgt som system.

En korroderende høyspentmast kan bli et alvorlig sikkerhetsproblem og en kostbar affære dersom den ikke rehabiliteres i tide.

Det er lite eller ingen sink igjen og det er på høy tid for rehabilitering. På dette stadiet er høytrykksrens med rent vann eller en blanding av vann og blåsemiddel (Vapour-rens) anbefalt før sinken bygges opp igjen til ønsket tykkelse.

Applikasjonstester etter 6 år: Bildet til venstre er et lett strøk med ZINGA, påført urenset, gammel forsinking. Under den beskyttende oksideringen visest skinnende blank sink. Bildet til høyre viser ingen underkryping.