1-komponent, katodisk beskyttelse mot korrosjon

ZINGA påføres som maling og gir beskyttelse og holdbarhet som kan kan sammenlignes med varmforsinking og metallisering. Den elektrokjemiske, katodiske reaksjonen som oppstår mellom sink og stål måles til 1,117 Volt og gjør underkorrosjon (korrodering under belegget), krakelering og avflassing umulig. 

Frittstående system

ZINGA okisderer umiddelbart etter påføring. Et belegg av sinkoksider utvikles og danner ett passivt, beskyttende barriærelag. Av den grunn trenger ZINGA ikke beskyttende overmaling. 

120my ZINGA oppnår kravene til alle korrosjonsklasser

 • NORSOK M-501 Systems 1 & 7
 • C4 Høy (ISO 12944-6)
 • C5-I/M Høy (ISO 12944-6)
 • C5 VH (Very High) (ISO 12944-9)
 • CX (Offshore) (ISO 12944-9)
 • Im4 (Saltvann) (ISO 12944-9)

Reparasjonssystem for varmforsinkinging og metallisering

ZINGA er kompatibel med andre sinksystemer og kan derfor enkelt reparere skadet, modifisert eller nedslitt varmforsinking og metallisering.

Galvanisk grunning i Duplex

Når ZINGA overmales med kompatibel maling, fungerer sinken som galvanisk grunning i systemet.  Den galvaniske effekten pluss verdien av overmalingens egenskaper og holdbarhet blir totalt sett et robust system med lang holdbarhet. 

Viktige egenskaper

 • Aktiv, katodisk beskyttelse
 • Inneholder 96% (vekt) ren sink
 • Svært hurtigstørkende
 • Kan ikke underkrype eller flasse av
 • Kan overmales
 • Kan påføres i ned til – 15C°
 • Kan påføres i opp til 95% luftfuktighet
 • Reparerer og erstatter varmforsinking og metalisering

Regalvanisert med ZINGA

Bildet over: ZINGA utvikler omgående sitt eget passive barrierelag

Et ytre lag med sinkoksyder utvikles umiddelbart etter påføring. Karbonatiseringen utvikles og fargen endrer seg ettersom regnvann og fuktighet påvirker utviklingen. Når belegget er fult ut karbonatisert, har beleggets overflate gjennomgående lik farge. Beleggets vedheft øker samtidig med denne utviklingen.

Øverste bilde

ZINGA Filmgalvanisering utført med malersprøyte.

Nederste bilde

Typisk struktur for stor for galvaniseringsbadet.

Minimalt vedlikehold

Når forarbeidet og påføringen er utført riktig, arbeider sinken sammen med stålet som en offeranode. Den elektrokjemiske voltspeningen måles til 1,117 Volt og underkorrosjon, krakelering  og avflassing er dermed umulig. 

Bildet viser ZINGA på brukabel etter 29 år, i salt atmosfære. Stedvis lite eller ingen sink igjen. Ingen krakelering, avflassing eller underkryping. I løpet av hele eksponeringsperioden ble det ikke utført noe vedlikehold på belegget som opprinnelig bestod av 120my (2 strøk).

Rehabilitering er enkelt og med minimal kostnad: Den gamle sinken renses før ny sink påføres og belegget bygges opp igjen til spesifisert tykkelse.