1-komponent, katodisk beskyttelse mot korrosjon

Beskyttelsen kan kan sammenlignes med varmforsinking og metallisering. Den elektrokjemiske reaksjonen mellom sink og stål måler minimum 1,1 Volt. Det gjør underkorrosjon (korrodering under belegget), sprekkdannelser og avflassing umulig. 

 • Hurtig system med lang holdbarhet

Kostnader er som oftest en viktig faktor når det skal velges beskyttende system på nytt stål og ved rehabilitering. Metallbeskyttelser koster ofte mer enn maling, men er svært effektivt/hurtig å utføre og gir katodisk beskyttelse. 

ZINGA påføres i 2 strøk (120-150my) med ca. 1 time mellom strøkene. Sett i forhold til malingsystemer som ofte krever 3-4 strøk med 24 timers tørketid mellom hvert strøk. Tid er penger!

 • Minimalt fremtidig vedlikehold

Kostnader er også beregnet i fremtidig vedlikehold. ZINGA gir katodisk/galvanisk beskyttelse. Det tilsier at underkorrosjon (rust under belegget), sprekkdannelser og avflassing umulig. Det betyr minimalt med fremtidig vedlikehold.

 • Frittstående system

ZINGA står godt alene, uten overmaling. Sinken oksiderer umiddelbart etter påføring og et belegg av sinkoksider utvikles og danner ett passivt, beskyttende barriærelag. I Norge kan vi vise til eksempler på stålbruer som har stått uten vedlikehold i 30 år. Det er fortsatt ikke planlagt vedlikehold på bruene.

Sintef skriver: 120my ZINGA (2 strøk) vil holde godt i 15-20 år i C5-områder (korrosivt kystklima). For innlandet beregnes holdbarheten til 25 år+.

Viktige egenskaper

 • Aktiv, katodisk beskyttelse
 • Inneholder 96% (vekt) ren sink
 • Hurtigstørkende
 • Kan ikke underkrype eller flasse av
 • Kan overmales
 • Kan påføres i ned til – 15C°
 • Kan påføres i opp til 95% luftfuktighet
 • Reparerer og erstatter varmforsinking og metallisering
 • Naturvennlig

120my ZINGA oppnår kravene til alle korrosjonsklasser

 • NORSOK M-501 Systems 1 & 7
 • C4 Høy (ISO 12944-6)
 • C5-I/M Høy (ISO 12944-6)
 • C5 VH (Very High) (ISO 12944-9)
 • CX (Offshore) (ISO 12944-9)
 • Im4 (Saltvann) (ISO 12944-9)
slik fungerer zinga teknisk support

Typiske eksempler av ZINGA uten toppstrøk