1-komponent, katodisk beskyttelse mot korrosjon

ZINGA påføres som maling; Med pensel, rulle og malersprøyte. Beskyttelsen den gir kan kan sammenlignes med varmforsinking og metallisering. Den elektrokjemiske, katodiske reaksjonen mellom sink er 1,117 Volt.  Det gjør underkorrosjon (korrodering under belegget), krakelering og avflassing umulig. 

Kort presentasjon (klikk på bildet)

Hurtig system med lang holdbarhet

Kostnader er som oftest en viktig faktor når det skal velges beskyttende system på nytt stål og ved rehabilitering. Metallbeskyttelser koster ofte mer enn maling, men er svært effektivt/hurtig å utføre og gir katodisk beskyttelse. 

ZINGA påføres i 2 strøk (120-150my) med ca 1 time mellom strøkene. Sett i forhold til malingsystemer som ofte krever 3-4 strøk med 24 timers tørketid mellom hvert strøk. Tid er penger!

 

Minimalt fremtidig vedlikehold

Kostnader er også beregnet i fremtidig vedlikehold. ZINGA gir katodisk/galvanisk beskyttelse. Det tilsier at underkorrosjon (rust under belegget), sprekkdannelser og avflassing umulig. Det betyr minimalt med fremtidig vedlikehold.

 

Viktige egenskaper

 • Aktiv, katodisk beskyttelse
 • Inneholder 96% (vekt) ren sink
 • Svært hurtigstørkende
 • Kan ikke underkrype eller flasse av
 • Kan overmales
 • Kan påføres i ned til – 15C°
 • Kan påføres i opp til 95% luftfuktighet
 • Reparerer og erstatter varmforsinking og metalisering

120my ZINGA oppnår kravene til alle korrosjonsklasser

 • NORSOK M-501 Systems 1 & 7
 • C4 Høy (ISO 12944-6)
 • C5-I/M Høy (ISO 12944-6)
 • C5 VH (Very High) (ISO 12944-9)
 • CX (Offshore) (ISO 12944-9)
 • Im4 (Saltvann) (ISO 12944-9)
 • Frittstående system

ZINGA står godt alene, uten overmaling. Sinken okisiderer umiddelbart etter påføring og et belegg av sinkoksider utvikles og danner ett passivt, beskyttende barriærelag. 

I Norge kan vi vise til  eksempler på stålbruer som har stått uten vedlikehold i 30 år. Det er fortsatt ikke planlagt vedlikehold på bruene

Sintef skriver at 120my ZINGA (2 strøk) vil holde godt i 15-20 år i C5-områder (svært korrosivt kystklime). For innlandet beregner de holdbarheten til 25 år + 

 • Duplex (ZINGA + overmaling)

Når ZINGA overmales med kompatibel maling, fungerer sinken som galvanisk grunning i systemet.  Den galvaniske effekten pluss verdien av overmalingens egenskaper og holdbarhet blir totalt sett et robust system med lang holdbarhet. 

 • Reparerer varmgalvanisering og metallisering

ZINGA er kompatibel med andre sinksystemer og kan derfor enkelt reparere skadet, modifisert eller naturlig nedslitt varmgalvanisering og metallisering.

 

teknisk support nettbutikk

Typiske eksempler for ZINGA uten toppstrøk