ZINGA er 1-komponent, katodisk beskyttelse mot korrosjon

ZINGA påføres som maling. Beskyttelse og holdbarhet kan sammenlignes med varmforsinking og metallisering. Den elektrokjemiske, katodiske reaksjonen som oppstår mellom sink og stål gjør underkorrosjon (korrodering under belegget), krakelering og avflassing umulig. En stor fordel med ZINGA er at den påføres som maling; med pensel, rulle eller sprøyte.  I tillegg har ZINGA en rekke andre viktige og praktiske egenskaper.

Frittstående system

Når ZINGA påføres utvikles omgående et passivt, beskyttende barriærelag på toppen av sinken. ZINGA trenger derfor ikke beskyttende overmaling. Som frittstående system (alene, uten overmaling) gir ZINGA beskyttelse som ellers oppnås for tradisjonelle, mer krevende 2-komponent maling-systemer. Det kreves ingen spesialverktøy eller spesiell kunnskap. Ingen blanding med flere komponenter. ZINGA er klar til bruk! Påføring kan dessuten utføres i uvant lave temperaturer og høy luftfuktighet. På en svært enkel og effektiv måte oppnås de strengeste krav til beskyttelse i de mest korrosive miljøer.

Reparasjonssystem for galvanisering og metallisering

ZINGA er 100 % kompatibel med andre sinksystemer og kan enkelt reparere skadet, modifisert eller nedslitt varmforsinking og metallisering.

Galvanisk grunning i Duplex

ZINGA kan overmales med kompatibel maling. Sinken fungerer som galvanisk grunning med egenskaper som galvanisk beskyttelse gir, pluss verdien av overmalingens egenskaper og holdbarhet. Systemets oppbygning kan sammenlignes med overmalt termisk sprøytet sink.

Galvanisere selv i eget verksted

ZINGA gir mulighet for å galvanisere selv i eget verksted. Vi har mange eksempler på at ZINGA både erstatter og reparerer varmgalvanisering 

Viktige egenskaper
  • Aktiv, katodisk beskyttelse
  • Inneholder 96% (vekt) ren sink
  • Svært hurtigstørkende
  • Kan ikke underkrype eller flasse av
  • Kan overmales
  • Kan påføres i ned til – 15C°
  • Kan påføres i opp til 95% luftfuktighet
  • Reparerer og erstatter varmforsinking og metalisering

Et ytre lag med sinkoksider utvikles umiddelbart etter påføring. Karbonatiseringen utvikles og fargen endrer seg ettersom regnvann og fuktighet påvirker utviklingen. Når belegget er fult ut karbonatisert, har beleggets overflate gjennomgående lik farge. Beleggets vedheft øker også med denne utiklingen

Bilde øverst: Galvanisk beskyttelse påført som maling
Bilde nederst: Ikke alle strukturer passer i et oppvarmet galvaniseringsbad

Vedlkeholdsfritt

ZINGA er i prinsippet vedlikeholdsfritt. Når forarbeidet og påføringen er utført riktig, arbeider sinken sammen med stålet som en offeranode. Den elektrokjemiske voltspeningen måles til 1,117 Volt, hvilket betyr at ZINGA ikke kan flasse av, det kan heller ikke oppstå krakeleringer eller underkryping. ZINGA tillater ikke korrosjon!

Bildet: 120 μm ZINGA på brukabel etter 29 år, i salt atmosfære. Stedvis lite eller ingen sink igjen. Ingen krakelering, avflassing eller underkryping. Det er i perioden på 29 års eksponering ikke utført noe vedlikehold. Rehabilitering er enkelt og med minimal kostnad: Den gamle sinken beholdes og renses før det bygges opp igjen til ønsket tykkelse