Galvanisk beskyttelse, påført som maling

Metoden er også beskrevet som «film-galvanisering». Kvaliteten kan sammenlignes med varmgalvanisering (forsinking), og har i tillegg en rekke andre fordeler. Blant annet at den kan påføres på stedet, og i temperaturer som til en hver tid er rådende. ZINGA brukes på nytt stål og for rehabilitering av gamle strukturer, også  varmgalvaniserte og metalliserte strukturer.

Ekstrem holdbarhet

På en svært enkel måte oppnås de strengeste krav i de mest korrosive miljøer. Samtidig tilfredsstiller beskyttelsen kravene til Norsok M-501 og ISO 12944. Det passive oksideringslaget som alltid dannes på toppen av sinken gjør overmaling i de fleste tilfeller overflødig. (Se «ZINGA» for mer informasjon)

  • Korrosjonsklasse C4: 2 strøk à 60 μm ZINGA, totalt 120 μm
  • Korrosjonsklasse C5: 2 strøk à 90 μm eventuelt 3 strøk a 60 μm, totalt 180 μm

Galvanisk grunning

Når ZINGA overmales fungerer den som galvanisk grunning og gir et robust system med lang holdbarhet, først og fremst grunnet egenskapene som galvanisk beskyttelse gir. Se «Teknisk» for mer informasjon.

Reparasjonssystem for galvanisering og metallisering

ZINGA er 100 % kompatibel med tradisjonell varmgalvanisering og brukes som et reparasjonssystem for skadet, modifisert eller nedslitt varmgavanisering og metallisering. Det kreves ingen spesiell utrustning eller verktøy.

Elektrokjemisk reaksjon på 1,117 Volt

ZINGA filmgalvanisering inneholder 96 % sink i det tørre laget (DFT). Den elektrokjemiske reaksjonen mellom de 2 metallene, sink og stål, kan måles til konstant 1,117 Volt. Til sammenligning gir varmgalvanisering 1.04 Volt. Sinken fungerer som en offeranode og gjør at korrosjon, underkryping (rust under belegget) og avflassing er umulig.

Infrastruktur

Høyspentmaster og annen infrastruktur er som oftest varmgalvaniserte. Likeså er autovern, lyktestolper, gjerder/rekkverk og mye annet langs vei, bane, kraftlinjer og strukturer langs kysten galvanisert. Varmgalvanisering er ekstremt hardfør og gir derfor god beskyttelse i veldig mange år, med minimale vedlikeholdskostnader.

Et lett penselstrøk ZINGA etter 6 år: God sink under beskyttende oksidering.

Saltkammertest av ZINGA (i midten) og varmgalvanisering (venstre) og ubehandlet stål

Regalvanisert ZINGA etter 29 år. Det forventes like lang vedlikeholdsfri periode igjen.

ZINGA egner seg godt på bru-kabler som er i konstant bevegelse fra vind og kjøretøy

Galvanisert infrastruktur

ZINGA benyttes av Statens Vegvesen og er det eneste systemet som oppnår kravet til Vedlikeholdssystem 2 og 3 i Prosesskoden for rehabilitering av stålbruer. Statnett og Hafslund Nett velger ZINGA som reparasjonssystem til deres kraftmaster og trafostasjoner.

Hurtig system

Når ZINGA står alene, består fullt system av kun 2 strøk, påført med ca. 1 time mellom strøkene. Med riktig forbehandling gir systemet en fullkatodisk, galvanisk beskyttelse, uten korrodering eller avflassing, minimalt vedlikehold og reduserte kostnader.

Fordeler når ZINGA ikke overmales

ZINGA er ekstrem beskyttelse som effektivt (alene, uten overmaling) oppnår de samme kravene som for mer kompliserte 2-komponents malingsystemer. Ofte med strenge krav til luftfuktighet og temperaturer samt 3-4 lag med lang tørketid pr. strøk som gjør prosjektene både tidkrevende og kostbare å gjennomføre.

  • 1-komponent: Hurtig system som i tillegg er lett å påføre og reparere
  • Kan påføres i luftfuktighet opp til 95 %, samt i temperaturer ned til minus 15 C°
  • Lokale, mindre reparasjoner; rens + påføring av sink utføres enkelt med malerpensel.
  • Større rehabilitering: Høyttrykkrensing med rent vann (700 Bar), eller lett sweep eller våtblåsing. Dette kun for å rense den gamle sinkflaten fri for forurensning før belegget bygges opp igjen til ønsket tykkelse. En zinganisert overflate trenger aldri mer blåserenses.

Flere fordeler

  • Ubegrenset lagringsholdbarhet.
  • Varmebestandig opp til 150 °C.
  • Miljøvennlig helt uten giftstoffer når den er herdet.
Teknisk informasjon
Eksempler på ZINGA Galvanisk beskyttelse

Bildene viser til separate referanser med mer informasjon