CHLOR*RID saltfjerner

CHLOR*RID er ufarlig for mennesker og miljø. Det løser opp og fjerner oppløselige salter som klorider, sulfater og nitrater. Det kreves ingen spesiell sertifisering. CHLOR*RID blandes i rensevannet i anbefalt ratio, avhengig av hvor forurenset overflaten er.

Èn omgang med høytrykkspyleren er i de fleste tilfeller nok. Ved bruk av Vapour-blåser (våt-blåser), injiseres CHLOR*RID i våtstråledysen og full effekt med kun en operasjon oppnås.
Overflatebeleggets holdbarhet avhenger av at forarbeidet er riktig utført. Det betyr at overflaten må være helt ren og fri for salter og andre forurensninger. Mangelfull rensing får ofte fatale følger, med tidlig nedbrytning av belegget.

Maksimum 20 mg/kvm

Normalt er maksimum akseptert saltmende før påføring av nytt belegg satt til 20 mg/kvm i Norge. I Sverige og Danmark er kravet maksimum 50 mg/kvm. Selv etter mange omganger med høytrykkrens med rent vann, eventuelt også med steam-rens er denne renheten ofte umulig å oppnå. Vannet må i tillegg ofte fraktes i vannbeholder fra vannkilden, noe som krever både ekstra tid og ressurser.

I områder med kraftig korrodering sitter saltet godt og lar seg ofte ikke fjerne med vann alene. Med CHLOR*RID blandet i vannet er det normalt tilstrekkelig med 1 omgang med høyttrykkspyler, etter blåserens.

Forhindrer flash-rust

HOLD*BLAST er en miljøvennlig passivator, som utsetter flash-rust i flere dager. Det blandes med rent vann og påføres med høytrykkspyler. Se «Teknisk» for mer informasjon.

Fjerner salt og stopper flash-rust
CHLOR*RID
CHLOR*TEST
HOLD*BLAST

Utsetter flashrust inntil 70 timer

HOLD*BLAST er en miljøvennlig passivator som utsetter flashrust i flere dager. Overflatekorrosjon oppstår når våte flater reagerer med atmosfærisk oksygen. Dette resulterer i dannelse av flashrust, som kan elimineres ved bruk av HOLD*BLAST.

CHLOR*RID blandes i vannet og overflaten renses med høytrykkspyler,

Område renset med CHLOR*RID. Høyre side er tørrblåst, uten rensemiddel.