ZINGA Duplex Systems

Galvanisk grunning overmalt med kompatibel maling

Når ZINGA overmales med kompatibel maling fungerer det som galvanisk grunning i systemet. Det umuliggjør underkryping, korrosjon og avflassing. Robuste systemer med lang hold holdbarhet.

Teknisk informasjon