Reparerer varmgalvanisering og metallisering

  • ZINGA brukes til å reparere skadet, modifisert eller naturlig nedslitt varmgalvanisert infrastruktur: Eksempelvis lyktestolper, rekkverk, brurekkverk, autovern, komponenter i tuneller
  • Statens Vegvesen bruker ZINGA til rehabilitering blant annet stålbruer
  • Statnett, Hafslund Nett og andre kraftselskaper reparerer galvanisering på høyspentmaster og trafostasjoner med ZINGA
  • Nytt stål galvaniseres gjerne på stedet, etter montering, sveising og at bolter er på plass
  • Med riktig prosedyre vil de reparerte partiene få meget lang holdbarhet

Loen Skylift

Varmgalvanisering blir ofte skadet under transport og montering. Etter sveising må galvaniseringen repareres/forsegles. ZINGA ble valgt som reparasjonsystem. Entreprenør: Stryvo Stryn AS