ZINGA reparerer skadet varmforsinking

Skadet, nedslitt eller modifisert varmmforsinking repareres og/eller re-galvaniseres med ZINGA. Nytt varmforsinket stål levert med for tynt belegg kan etterfylles med mer sink. Belegg som skades under transport og montering repareres med ZINGA.