Erstatter og reparerer varmgalvanisering og metallisering

ZINGA ble opprinnelig utviklet for å reparere skadet eller naturlig nedslitt varmgalvanisering. Systemet brukes i dag i mer enn 100 land worldwide, som katodisk (galvanisk) beskyttelse på stål, som erstatning for og som reparasjonsystem for varmgalvanisering og metallisering. 

Det er ukomplisert å reparere galvanisering

Det er dog viktig å bruke rett tilpasset prosedyre i hvert tilfelle. Kontakt ZINGA AS for mer opplysninger. Det finnes også lenker med mer informasjon nederst på denne siden.

veiledning rep. galv påføringsveiledning TEknisk datablad Nettbutikk diskusjonsgruppe

Svinesundbrua 2021/22

2,8 km galvanisert brurekkverk repareres med ZINGA. Oppdragsgiver: Trafikverket (Sverige). Arbeidet startet i 2020

International Paint & Coating Magazine

Artikkelen beskriver rehabilitering av høyspentmaster med referanser og bilder til prosjektet for Statnett på Karmøy.

7200 timer i saltkammer

Vi tester kompatibiltet og holdbarhet for ZINGA som reparasjonssystem på varmgallvanisering (HDG)

Referansebilder

ZINGA som beskyttelse på innstøpte masteføtter

Kjørelem/kaianlegg

Rehabilitering av galvanisert stål på klaffebru i Sverige

Reparasjoner på galvanisert autovern

Rehabilitering av høyspentmaster

Katodisk beskyttelse i kompliserte områder (mastefot)

Eksempel på reparasjon av skade på stolpe

Reparasjoner på bru i Sverige

Katodisk beskyttelse i kompliserte områder (mastefot)

Brurekkverk i Lofoten

Regalvanisering av stolper for Bane Nor på Notodden stasjon

Forarbeide før regalvaniserting av brurekkverk