ZINGA med toppstrøk etter 20 års eksponering

ZINGA med toppstrøk erstatter metallisering i System1?
Vår erfaring tilsier det. Det er heller ikke påvist noen forskjell på holdbarhet mellom ZINGA Duplex versus TSZ Duplex. ZINGA er dog svært mye enklere i bruk og påføres som maling på renhet SA 2,5, i temperatur og værforhold som vi tidligere ikke er vant med for rene sinkbelegg. Og til en lavere pris!

Bildene: Skamsar bru i Skjåk 2003- 2023
Inspisert i 2023 sammen med Frosio-inspektør Safe Control.
System:120my ZINGA + Jorun mellom- og toppstrøk (50my sinkfosfat alkyd klorkautsjuk+ 50my Correx.)
Toppstrøket er fremdeles intakt og antas å holde i enda 10 år før ZINGA starter jobben med å beskytte stålet mot korrosjon

  • ZINGA kan ikke underkorrodere og gir dermed toppstrøket vesentlig lenger holdbarhet som i dette tilfellet er estimert å kunne holde i enda 10 år (minst).
  • 120µm ZINGA alene vet vi holder minimum 30 år i innlandet (erfaring med 3 bruer i Norge).

Holdbarhet

  • 2003-2023 = 20 år
  • Toppstrøk, nye 10 år
  • 120µm ZINGA 30 år
    Samlet år med beskyttelse: 50-60 år!

Evigvarende holdbarhet?
Metoden gir nærmest evigvarende beskyttelse: Når toppstrøket trenger fornyelse, utføres dette med høytrykkrens eller sweeprens før påføring av nytt toppstrøk. Det er aldri mer behov for sandblåsing eller fjerning av gammelt belegg. 120my ZINGA har alene holdbarhet ca 30 år i innlandet. Med fornyelse av toppstrøket ved behov kan den totale beskyttelsen i prinsippet stå til “evig tid”!

Kan stå alene uten toppstrøk
ZINGA trenger i utgangspunktet ingen toppstrøk. ZINGA er 1-komponent, og påføres i 2 strøk samme dag! Fornyelse av systemet, når sinken har ofret seg selv ned til lave tykkelser, anbefales utført rundt 50my. Gammelt belegg beholdes, høytrykkrenses (700BAR) eventuelt sweeprenses og bygges opp igjen med ny sink til spesifisert tykkelse. Det er med andre ord ikke behov for sandblåsing!

mer om zinga med toppstrøk