Kritisk nødvendig reparasjonsarbeid utført med håndverktøy

Tidsbestemt hovedvedlikehold er ofte år frem i tid. Skader og nedbrytninger i det beskyttende belegget forekommer allikevel ofte tidligere og kan raskt medføre kritiske situasjoner dersom det ikke repareres relativt omgående.

Fu
ll rehabilitering krever mye resurser av maskiner og mannskap. FLM (Front Line Maintenance Program) kan derimot enkelt og svært effektivt utføres kosteffektivt av 1 mann; med rett håndverktøy og katodisk sink på sprayboks og/eller fra spann, påført med pensel,.

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...