Duplex med galvanisk grunning

ZINGA kan overmales med kompatibel maling. ZINGA blir galvanisk grunning i systemet med de fordeler katodisk, galvanisk beskytelse gir. Underkryping, korrosjon eller avflassing kan ikke forekomme. Robuste systemer med lang holdbarhet.

Når overmaling er nødvendig

Når ZINGA skal stå direkte i vann og i nærheten av annet stål, kan det være nødvendig å beskytte sinken med maling. ZINGA kan ellers ofre seg og beskytte annet ubeskyttet stål i nærheten. Det anbefales også å overmale sinken for å eventuelt beskytte sinken mot spesielle kjemikalier.

Slik fungerer ZINGA Duplex systemer

Når toppstrøket med tiden naturlig brytes ned, fungerer sinkoksidlaget på toppen av sinken som det andre beskyttende, passive laget. De åpne porene i malingen fylles med oksider, blokkerer åpningene og hindrer dermed vannet i å trenge inn. Sinken ofrer seg ikke før den blir eksponert for vær og forurensinger. Duplexsystem med ZINGA øker mer enn 50 % av den totale levetiden av de 2 individuelle systemene (ZINGA + overmalingen).

Påføringsteknikk

Vi anbefaler å bruke metoden «mist-coat/full-coat»: En forsegler bør først påføres som et tynt «tåke strøk» (ikke mer enn 30-40μm). Ferdig herdet forsegler, vil fungere som en barriere mot toppstrøkene. Teknikken er vist på bildene under. 

“Duplex-systemet med
galvanisk primer”

Når ZINGA overmales er ZINGA galvanisk primer i systemet og underkryping og avflassing blir umulig

Effekten av Duplex

Når malingen brytes ned, fungerer sinkoksidlaget som det andre beskyttelseslaget i systemet. De åpne porene i malingen fylles med oksider, blokkerer åpningene og hindrer dermed vannet i å trenge inn mot sinken. Dette øker levetiden på malingen betraktelig og gir det totale Duplex systemet meget god holdbarhet.

Nedbrytningen av sinken starter ikke før malingen er ødelagt, og sinken er blitt synlig. Derfor kan vi fastslå at levetiden på et Duplex system med ZINGA – øker med mer enn 50 % av den totale levetiden av de 2 individuelle systemene (ZINGA + overmalingen

Hvilke malinger kan brukes?

Vi foreslår gjerne å bruke våre egne malinger som er 100% kompatible med ZINGA, og som vi har gode erfaringer med. I tillegg har de fleste produsentene gode malinger som fungerer meget godt sammen med ZINGA.

Generelt sett kan vi anbefale føgende malingstyper:

  • 2K akryl
  • 2K polyurethan
  • Hurtigtørkende epoxy-malinger
Systemer/kombinasjoner

ZINGA påføres som galvanisk grunning, ca 80my.

Deretter overmales ZINGA eksempelvis med 2-K PU-malinger. Det første strøket påføres ALLTID tynt (!) og la det tørke godt. Deretter påføres 2 fulle strøk

  • Hempel: Grunnes med Hempasdur 15570. Fortynnes 25-30%
  • Jotun: Grunnes med Tie-coat 100 (tynt)
  • International: Grunnes med Intergard 269. 2-K Epoxy-primer (tynt)
  • Power Coat: Tynt førstestrøk og 2. strøk. Deretter fulle strøk
  • Tikurilla: Temablast MV110
Tåkestrøk / Fult strøk

Vi anbefaler å bruke metoden «mist-coat/full-coat»: En forsegler bør først påføres som et tynt «tåke strøk» (ikke mer enn 30-40μm). Ferdig herdet forsegler vil fungere som en barriere mot toppstrøkene.

Forsegler/Mellomstrøk

Det er viktig å forsegle sinken før toppstrøkene påføres. Forsegleren beskytter sinken mot for kraftig tynner som ellers vil skade sinken.

Vår anbefaling: Zingalufer (Se beskrivelse under “PRODUKTER” og “TEKNISK”)