ZINGA sammenlignet med termisk sprøytet sink

Både termisk sprøytet sink og ZINGA gir katodisk beskyttelse. Termisk sprøytet sink (TSZ) blir i de fleste tilfeller utført i kombinasjon med overmaling (Duplex systemer). Både TSZ og ZINGA Duplex Systemer kan  vise til god holdbarhet over svært lang tid. Det finnes ingen direkte sammenligning mellom de 2 systemene. Referasene under viser ZINGA Duplex System etter 22, 87, 16 og 5 år i Norge.

Oppbyggingen av de 2 metodene er i prinsippet like. Ren sink blir påført direkte på renset stål før beskyttende maling påføres oppå sinken. Påføring av de 2 metodene er svært forskjellige. ZINGA påføres som maling uten krav til spesiell kunnskap, mens TSZ krever både spesielt utstyr og personell med rett kunnskap. ZINGA kan i tillegg påføres i lave temperaturer og i høy luftfuktighet.

Hell bru
Bommestad bru
Skamsar bru
Hausmanns bru
Hausmans bru

ZINGA reparerer nedbrutt TSZ Duplex-system

Bildene viser overmalt termisk sprøytet sink. På undersiden av brua oppstår typiske skader i belegget.  Regnvann kommer ikke til, og belegget påvirkes av konstant saltkondens på bruas underside.

Overflaten ble renset og behandlet med ZINGA.