Bildet er tatt etter 10 års eksponering. ZINGA + PU toppstrøk

Duplex med galvanisk grunning

Når ZINGA overmales er den galvanisk grunning i systemet, med de fordeler katodisk beskyttelse gir. Underkryping (korrosjon under belegget) og avflassing kan ikke forekomme.

Når overmaling er nødvendig

Prosjekter er ofte beskrevet med en spesiell RAL-farge. Bruer er ofte beskrevet med en grå farge, som nesten alltid kan forenes med ZINGA og dets fargeutviklingen over en tidsperiode. ZINGA krever som kjent ikke toppstrøk, men er absolutt overmalbar til farge og glans etter ønskemål.

ZINGA kan stå direkte i vann, uten mer beskyttelse. Sink leder godt også i vann, inntil flere meter. Er strukturen i umiddelbar nærhet av annet stål, kan sinken beskytte også det stålet. Det er derfor ofte nødvendig å beskytte sinken med kompatibel maling. Vår anbefaling er ZINGATAFREE MIO PU.

Slik fungerer ZINGA Dupex systemer

Den elektrokjemiske reaksjonen mellom ZINGA og stål er på hele 1,1 Volt. Det betyr at underkorrosjon og avflassing er umulig og at toppstrøket ligger på “trygg grunn”  og dermed ivaretar holdbarheten på malingen (toppstrøket). Toppstrøk varer lenger med galvanisk/katodiks sink som grunning.

Først når toppstrøket etter hvert brytes ned, blir sinken eksponert og oksideringen starter. Sinkoksidene blir det andre, beskyttende, passive barrierelaget i systemet. Offeranoden har startet å jobbe. De åpne porene i malingen fylles med oksider, blokkerer åpningene og hindrer dermed vannet i å trenge inn. Duplex-systemer med ZINGA øker mer enn 50 % av den totale levetiden av de individuelle lagene (ZINGA + mellomstrøk + topstrøk) 

ZINGA med toppstrøk erstatter systemer med metallisering (eksepmelvis System1)?

Vår erfaring tilsier det. Det er heller ikke påvist noen forskjell på holdbarhet mellom ZINGA Duplex versus TSZ Duplex. ZINGA er dog svært mye enklere i bruk og påføres som maling på renhet SA 2,5, i temperatur og værforhold som vi tidligere ikke er vant med for rene sinkbelegg. Og til en lavere pris!

Påføringsteknikk

For å oppnå gode resultater er det viktig å bruke metoden «mist-coat/full-coat»:
Et mellomstrøk/forsegler bør først påføres som et tynt «tåke strøk» (godt uttynnet og helst ikke mer enn 30μm). Når dette er helt tørket (minimum 6 timer) er det klart for toppstrøk! 

Skamsar bru 2003-2023 – Etter 20 års eksponering

Inspisert i 2023 sammen med Frosio-inspektør Safe Control.
System:120my ZINGA + Jotun mellom- og toppstrøk (50my sinkfosfat alkyd klorkautsjuk+ 50my Correx.)
Toppstrøket er fremdeles intakt og antas å holde i enda 10 år før ZINGA starter jobben med å beskytte stålet mot korrosjon.

mer om skamsR BRU

Eksempel: ZINGA + Hempel toppstrøk

Systemer, teknikk og anbefalinger

Når malingen brytes ned, fungerer sinkoksidlaget som det andre beskyttelseslaget i systemet. De åpne porene i malingen fylles med oksider, blokkerer åpningene og hindrer dermed vannet i å trenge inn mot sinken. Dette øker levetiden på malingen betraktelig og gir det totale Duplex systemet meget god holdbarhet.

Nedbrytningen av sinken starter ikke før malingen er ødelagt, og sinken er blitt synlig. Derfor kan vi fastslå at levetiden på et Duplex system med ZINGA – øker med mer enn 50 % av den totale levetiden av de 2 individuelle systemene (ZINGA + overmalingen).

Vi foreslår gjerne å bruke våre egne malinger som er 100% kompatible med ZINGA, og som vi har gode erfaringer med. I tillegg har de fleste produsentene gode malinger som fungerer meget godt sammen med ZINGA.

Generelt sett kan vi anbefale føgende malingstyper:

  • 2K akryl
  • 2K polyurethan
  • Hurtigtørkende epoxy-malinger

ZINGA påføres som galvanisk grunning, ca 80my.

Deretter overmales ZINGA eksempelvis med 2-K PU-malinger. Det første strøket påføres ALLTID tynt (!) og la det tørke godt. Deretter påføres 2 fulle strøk

  • Hempel: Grunnes med Hempadur 15570. Fortynnes 25-30%
  • Jotun: Grunnes med Tie-coat 100 (tynt)
  • International: Grunnes med Intergard 269. 2-K Epoxy-primer (tynt)
  • Power Coat: Tynt førstestrøk og 2. strøk. Deretter fulle strøk
  • Tikurilla: Temablast MV110

Vi anbefaler å bruke metoden «mist-coat/full-coat»: En forsegler bør først påføres som et tynt «tåke strøk» (ikke mer enn 25-30μm). Den tørkede forsegleren / mellomstrøket fungerer som en barriere mot toppstrøket.

Det er viktig å forsegle sinken før toppstrøkene påføres. Dette beskytter sinken mot maling med for kraftig tynner som ellers vil skade sinken.

For valg av primer er det viktig å tenke malingsystemer som normalt brukes på TSZ (termisk sprøytet sink/metallisering). Se “systemer/kombinasjoner”.

ZINGA + toppstrøk etter 18 års eksponering på bru i Vestfold

Enkelte internasjonale referanser

les mer
les mer
les mer
les mer