Duplex med galvanisk grunning

Når ZINGA overmales er den galvanisk grunning i systemet, med de fordeler katodisk beskyttelse gir. Underkryping (korrosjon under belegget) og avflassing kan ikke forekomme.

Når overmaling er nødvendig

ZINGA kan stå direkte i vann, uten mer beskyttelse. Sink leder godt også i vann, inntil flere meter. Er strukturen i umiddelbar nærhet av annet stål, kan sinken beskytte også det stålet. Det er derfor ofte nødvendig å beskytte sinken med kompatibel maling. Vår anbefaling er ZINGATAFREE MIO PU.

Slik fuingerer ZINGA Dupex sytemer

Først når toppstrøket etter hvert brytes ned, blir sinken eksponert og oksideringen starter. Sinkoksidene blir det andre, beskyttende, passive barrierelaget i systemet. Offeranoden har startet å jobbe. De åpne porene i malingen fylles med oksider, blokkerer åpningene og hindrer dermed vannet i å trenge inn. Duplex-systemer med ZINGA øker mer enn 50 % av den totale levetiden av de 2 individuelle systemene til sammen (ZINGA + overmalingen).

Påføringsteknikk

For å oppnå gode resultater er det viktig å bruke metoden «mist-coat/full-coat»:
Et mellomstrøk/forsegler bør først påføres som et tynt «tåke strøk» (godt uttynnet og helst ikke mer enn 30μm). Når dette er helt tørket (minimum 6 timer) er det klart for toppstrøk! 

Systemer, teknikk og anbefalinger

Når malingen brytes ned, fungerer sinkoksidlaget som det andre beskyttelseslaget i systemet. De åpne porene i malingen fylles med oksider, blokkerer åpningene og hindrer dermed vannet i å trenge inn mot sinken. Dette øker levetiden på malingen betraktelig og gir det totale Duplex systemet meget god holdbarhet.

Nedbrytningen av sinken starter ikke før malingen er ødelagt, og sinken er blitt synlig. Derfor kan vi fastslå at levetiden på et Duplex system med ZINGA – øker med mer enn 50 % av den totale levetiden av de 2 individuelle systemene (ZINGA + overmalingen).

Vi foreslår gjerne å bruke våre egne malinger som er 100% kompatible med ZINGA, og som vi har gode erfaringer med. I tillegg har de fleste produsentene gode malinger som fungerer meget godt sammen med ZINGA.

Generelt sett kan vi anbefale føgende malingstyper:

  • 2K akryl
  • 2K polyurethan
  • Hurtigtørkende epoxy-malinger

ZINGA påføres som galvanisk grunning, ca 80my.

Deretter overmales ZINGA eksempelvis med 2-K PU-malinger. Det første strøket påføres ALLTID tynt (!) og la det tørke godt. Deretter påføres 2 fulle strøk

  • Hempel: Grunnes med Hempadur 15570. Fortynnes 25-30%
  • Jotun: Grunnes med Tie-coat 100 (tynt)
  • International: Grunnes med Intergard 269. 2-K Epoxy-primer (tynt)
  • Power Coat: Tynt førstestrøk og 2. strøk. Deretter fulle strøk
  • Tikurilla: Temablast MV110

Vi anbefaler å bruke metoden «mist-coat/full-coat»: En forsegler bør først påføres som et tynt «tåke strøk» (ikke mer enn 25-30μm). Den tørkede forsegleren / mellomstrøket fungerer som en barriere mot toppstrøket.

Det er viktig å forsegle sinken før toppstrøkene påføres. Dette beskytter sinken mot maling med for kraftig tynner som ellers vil skade sinken.

For valg av primer er det viktig å tenke malingsystemer som normalt brukes på TSZ (termisk sprøytet sink/metallisering). Se “systemer/kombinasjoner”.

ZINGA + toppstrøk etter 18 års eksponering på bru i Vestfold