HOLD*BLAST utsetter flash-rust inntil 5 dager

HOLD*BLAST er en miljøvennlig passivator som utsetter flashrust i flere dager. Overflatekorrosjon oppstår når våte flater reagerer med atmosfærisk oksygen. Dette resulterer i dannelse av flashrust, som kan elimineres ved bruk av HOLD*BLAST

Mer informasjon og referanser kommer snart ….