Brukerveiledning

CHLOR*TEST

Referanser

Datablader

CHLOR*RID er et unik, patentert organisk bindingskjemisk produkt som hjelper til med å fjerne klorider, sulfater, overflatesalter og olje. 

CHLOR*RID er enkelt å bruke, utgjør ingen helseproblemer, og krever ingen spesielle sertifiseringer.

CHLOR*RID er biologisk nedbrytbart og inneholder ingen flyktige organiske forbindelser.