Takk for tilliten PEAB og Trafikverket!

Når tid, kvalitet og holdbarhet teller!

ZINGA Sweden AB har fått den store ære å levere ZINGA Katodisk Filmgalvanisering som overflatebeskyttelse på en stolt del av gammel, Svensk jernbanehistorie!

Den 108 år gamle jernbanebroen i Vänersborg over Trollhätte-kanalen restaureres og blir delvis ny. Den blir en tro kopi av originalen for å få tilbake sin tidligere «glans» og funksjon. Klaffebrua kalles også «tyskebrua», fordi design og konstruksjon ble utført av tyske ingeniører og med tysk teknologi, som var ganske vanlig i Sverige på den tiden for avanserte tekniske prosjekter.

Brua er 43 meter lang, bygget av klinkede stålbjelker og har en motvekt på ca 400 tonn. Ved åpningen var det Europas lengste skråstagsbro. Med inspirasjon fra blant annet Golden Gate Bridge er den skapt i en tidlig modernistisk og funksjonalistisk arkitektonisk stil.
Hovedentreprenør: Peab