ZINGA i Skandinavia

ZINGA AS har siden 2011 hatt ansvaret for distribusjon av ZINGA i Norge. ZINGA Sweden AB ble etablert i 2014, og har i tillegg ansvaret for marine- og offshoresektoren i Danmark. Vi har lykkes med å gjøre overflatemarkedet kjent med at det i tillegg til de tradisjonelle malingsystemene finnes gode, alternative produkter, systemer og løsninger i kampen mot korrosjon.

ZINGA produseres av Zingametall i Belgia som i 19xx utviklet ZINGA i samarbeid med universitetet i Ghent. Målet var å finne frem til et reparasjosystem for varmgalvanisering, hvilket de lykkes med. Senere viste det seg at ZINGA også er en utmerket katodisk grunning i duplex-systemer.

Etter utallige laboratorietester verden over, har vi idag et stort antall viktige og avgjørende sertifikater, testrapporter og referanser. ZINGA er i dag representert i mer enn 70 land worldwide som konstant utfører og erfarer løsninger for stadig nye strukturer og områder. Disse erfaringene kommer vårt eget marked til gode