Detta är ZINGA

ZINGA är en flytande, 1-komponent katodiskt zinkskydd jämförbart med varmförzinking, men applicerad som färg; med pensel, roller eller spruta.

Den används ensamt som förzinking, som galvanisk primer i ett duplexsystem eller för att reparera skadad varmförzinking och metallisering.

Använding av ZINGA

Fristående system, galvanisk skydd

ZINGA är ett enkomponent system, utan behov av övermålning. Enligt ISO 12944 uppfyller120 µm alla korrosionsklasser.

Läs mer

Galvanisk Primer i Duplex

ZINGA är galvanisk grundmålning när den övermålas med kompatibel färg. Ett ytskyddande system med lång hållbarhet.

Läs mer
Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe

Repararerar varmförzinkning

ZINGA är 100% kompatibel med varm-
förzinkning och reparerar skadad och
nedsliten galvanisering och metallisering.

Läs mer

Referens grupper

Kraft

Vatten

Armering

Bygg

Offshore

Tankanlegg

Rörledningar

Fartyg

Bil

Kulvert

Räcken och staket

Kaianlegg

Stålbroar

Järnväg

Regalvanisering

Fler referenser

Goda nyheter!

 

CHLOR*RID Saltborttagare

CHLOR * RID är ett unikt tvättmedel som är enkelt och ofarligt för människa och miljö. Löser upp och avlägsnar klorider, sulfater, nitrater och andra vattenlösliga salter.

HOLD*BLAST (Stopper flashrust)

Inhibitor som passiverer stålet og på den måten utsetter flash-rust i inntil 3 dager. Gir god tid til grundig, godt forarbeid og påføring av nytt belegg uten flash-rust. Etterlater ingenting som kan skade eller forringe beleggets egenskaper eller holdbarhet

Läs mer

3 typer spray finish

For reparasjon av mindre skader og som toppstrøk

CHLOR*RID Saltfjerner

Løser opp og fjerner klorider, sulfater, nitrater og andre vannoppløselige salter. Blandes i vannet ved høytrykkrens. Naturvennlig.

ZINGALU

ZINGA med 4 % aluminium. 1-komponent, katodosk beskyttelse. 

HOLD*BLAST Flashrust-stopper

Inhibitor som utsetter flashrust i inntil 3 dager. Gir god tid til grundig og rett forarbeid og påføring av nytt belegg. Naturvennlig.

ALU ZM

1-komponent, hurtigtørkende maling basert på aluminiumsflak.