CHLOR*RID saltfjerner

CHLOR*RID løser opp og fjerner oppløselige salter som klorider, sulfater og nitrater. CHLOR*RID blandes i rensevannet i anbefalt ratio, avhengig av hvor forurenset overflaten er.

Èn omgang med høytrykkspyleren er i de fleste tilfeller nok. Ved bruk av Vapour-blåser (våt-blåser), injiseres CHLOR*RID i stråledysen og full effekt med kun en operasjon oppnås.
Overflatebeleggets holdbarhet avhenger av riktig utført forarbeidet. Overflaten må være helt ren og fri for salter og andre forurensninger. Mangelfull rensing får ofte fatale følger, med tidlig nedbrytning av belegget.

Maksimum 20 mg/kvm

Maksimum akseptert saltmende før påføring av nytt belegg er normalt satt til 20 mg/kvm i Norge. I Sverige og Danmark er kravet maksimum 50 mg/kvm. Selv etter mange omganger med høytrykkrens med rent vann, eventuelt også med steam-rens er denne renheten ofte umulig å oppnå. Vannet må i tillegg ofte fraktes i vannbeholder fra vannkilden, noe som krever både ekstra tid og ressurser.

I områder med kraftig korrodering sitter saltet godt og lar seg ofte ikke fjerne med vann alene. Med CHLOR*RID blandet i vannet er det normalt tilstrekkelig med 1 omgang med høyttrykkspyler, etter blåserens.

Forhindrer flash-rust

HOLD*BLAST er en miljøvennlig passivator, som utsetter flash-rust i flere dager. Blandes med rent vann og påføres med høytrykkspyler, eventuelt blandes i vannet ved våtblåsing / støvfri blåserensing

Fjerner salt og stopper flash-rust
CHLOR*RID
CHLOR*TEST
HOLD*BLAST

Utsetter flashrust inntil 70 timer

HOLD*BLAST er en miljøvennlig passivator som utsetter flashrust i flere dager. Overflatekorrosjon oppstår når våte flater reagerer med atmosfærisk oksygen. Dette resulterer i dannelse av flashrust, som kan elimineres ved bruk av HOLD*BLAST.

Viser resultat med våt-blåsing med CHLOR*RID i vannet, etter 4 dager!  Høyre side (rust) er tørrblåst, uten rens med CHLOR*RID.