Skamsar bru i Sjåk Rehabilitert for 20 år siden i år!

ZINGA Duplex (ZINGA + toppstrøk)

Overflatebehandlet med ZINGA og Jotun maling som toppstrøk 1 2003.
Statens Vegvesen har foretatt jevnlige inspeksjoner gjennom årene. Jeg snakket med dem denne uka, og de sier overflatebehandlingen er fortsatt veldig bra.
Vi har nå bestilt frosio-inspektør Safe Control til å bistå med en inspeksjon av overflatebehandlingen på brua den 11. september. Rapporten og bilder blir selvfølgelig tilgengelig. Bildet her er tatt av Ingeniør Aas-Jakobsen As under en inspeksjon i 2011.

ZINGA ikke har behov for toppstrøk, men det er absolutt mulig når ønsket eller kravet er en annen farge enn naturlig sink-grått.
ZINGA alene (uten toppstrøk) er svært robust med lang holdbarhet. Det er enkelt, det er raskt å påføre og det er enkelt å vedlikeholde. Det er dessuten enkelt å rehabilitere igjen når den tiden, etter svært mange år, er kommet; høytrykkrens + oppbygging av eksisterende (resterende) sink (ZIMGA) før påføring av mer sink til ønsket tykkelse. Aldri mer sandblåsing! 🙂