Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

ZINGA tekst logo

1-komponent, hurtigtørkende beskyttelse mot korrosjon

 • Påføres som maling; med pensel, rulle og malesprøyte
 • Erstatter og reparerer galvanisering og metallisering
 • Umuliggjør underkryping, sprekkdannelser og avflassing
 • 120μm (2 strøk) oppnår alle korrosjonsklasser
 • NORSOK M-501
 • Kan males over
mer teknisk informasjon

Jernbanebru i Mönsterås, Sverige. Rehabilitert 2020

Egenskaper og fordeler

extreme environments demands superior protection
SE presentasjonen

Brurehabilitering

katodisk beskyttelse på bruer
se presentasjonen

Påføring med malesprøyte

Video viser galvanisering med ZINGA på jernbaneskinner for
Singapore Underground, 2019

Noen utvalgte referansegrupper

Kaianlegg

Bygg / Fagverk

Biler / Trailere / Hengere

Tankanlegg

Ferskvann / Saltvann

Infrastruktur

Se flere referanser

Om du trenger flere referanser til dine prosjekter, vennligst kontakt oss

Ofte stilte spørsmål

ZINGA er flytende sink som påføres på jern og stål som beskyttelse mot korrosjon.
Påføringsmetoden er som med maling; med pensel, rulle og malesprøyte. 

Beskyttelsen kan sammenlignes med varmgalvanisering og metallisering.

Ren sink på bart stål gir en elektrokjemisk reaksjon.
Med ZINGA måles reaksjonen til minimum 1.1 Volt. 

Volt-spenningen gjør at korrosjon ikke kan oppstå. Underkryp (rust under belegget) med påfølgende blemmer, sprekkdannelser og avflassing vil ikke forekomme.

ZINGA sine egenskaper og ekstreme holdbarhet er sammenlignbart med varmgalvanisering og metallisering.
Holdbarheten på sinkbelegget bestemmes av de ytre påvirkninger: i hvor stor grad blir sinken eksponert for eller påvirket av forurensninger. 

Nei, ZINGA er ikke maling, men flytende metall som påføres som maling.
ZINGA består av 96 % ren sink, tilsatt 4 % bindemiddel slik at den kan påføres som maling.

ZINGA leveres kun i naturlig sinkfarge.
Fargen endrer seg naturlig siden sink påvirkes av fuktighet (kondens og regn):

 • Nylig påført: RAL 7001
 • Etter litt tid og fuktighet/regn: RAL 7004
 • Endelig: RAL 7000

Ja, du kan male oppå ZINGA med kompatibel maling. Se egen veiledning under “TEKNISK”.

Katodisk beskyttelse er basert på at et annet materiale enn stålet korroderer.
Når sink kommer i direkte kontakt med stål oppstår en elektrokjemisk reaksjon mellom de 2 metallene (sink og stål).
Sinken ofrer seg og korrosjon på stålet er umulig. Reaksjonen måles til (konstant) minimum 1,1 Volt og gjør korrosjon, underkryping (korrodering under belegget) og avflassing umulig.

ZINGA tørker raskt. Tørketid kommer an på flere faktorer:

 • Hvor mye fortynning som er tilført
 • Hvor tykt belegg som er påført
 • Utlufting
 • Temperatur

I snitt er følgende tørketider oppgitt (Ved +20° C og med god utlufting):

 • Støvtørr etter ca. 10 minutter
 • Berøringstørr etter ca. 20 minutter
 • Nytt strøk kan påføres etter ca. 40-60 minutter (Se teknisk datablad for mer informasjon)
 • Håndteringstørr etter ca. 2,5 timer. (En tung stålbjelke kan løftes med kjetting uten at det skader belegget)
 • Klart for å males over: ca. 4-6 timer (Se teknisk datablad for mer informasjon)

ZINGA har ingen begrenset holdbarhet når den er oppbevart i tett emballasje.

Ja, ZINGA er helt giftfri når den er tørket.

Kostnadseffektivitet

KOSTNADER
Korrosjonsbeskyttelse er ofte forbundet med store kostnader. 

EFFEKTIVITET
Tidsforbruk er en viktig faktor i det totale kostnadsbildet. Komplett ZINGA-system er svært effektivt: 2 strøk med 1 times tørketid mellom strøkene, uten å gå på bekostning av holdbarhet!
ZINGA omtales derfor som et svært kosteffektivt beskyttelsessystem.

KATODISK BESKYTTELSE?
Aktiv katodisk beskyttelse fremfor tradisjonelt passivt barrieresystem (maling) gir beviselig bedre holdbarhet.

FREMTIDIG VEDLIKEHOLD
Belegget må tåle de påvirkningene det er forventet at det skal utsettes for. Vedlikehold er ofte forbundet med komplisert tilkomst (eksempelvis brudetaljer, offshore osv.) og derfor store ekstrakostnader. Velg derfor belegg som gir lengst mulig holdbarhet, minimalt vedlikehold og samtidig er enkelt å vedlikeholde: ZINGA 1-komponent, galvanisk beskyttelse har alle disse viktige egenskapene!

Enklere og bedre forbehandling

Forarbeidet bestemmer kvaliteten på det endelige resultatet!

les mer
les mer

Lav vekt, praktisk i bruk.  Spesialdesignet, fleksibelt utstyr gjør tilkomst i kompliserte områder mulig

les mer