Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Se vår nettbutikk

Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Se vår nettbutikk

Galvanisk beskyttelse mot korrosjon – påført som maling!

Se vår nettbutikk

Hva brukes ZINGA til?

ZINGA tekst logo

1-komponent, hurtigtørkende

 • Påføres som maling; med pensel, rulle og malesprøyte
 • Erstatter og reparerer galvanisering og metallisering
 • Umuliggjør underkryping, sprekkdannelser og avflassing
 • 120μm (2 strøk) oppnår alle korrosjonsklasser
 • NORSOK M-501
 • Kan overmales
mer teknisk informasjon

Egenskaper og fordeler

extreme environments demands superior protection
SE presentasjonen

Video Påføring

ZINGA påføres som maling: Med pensel, rulle eller malesprøyte.
Denne videoen viser sprøyting på togskinner til Singapore Underground i 2019

Noen utvalgte referansegrupper

Kaianlegg

Bygg / Fagverk

Biler / Trailere / Hengere

Tankanlegg

Ferskvann / Saltvann

Infrastruktur

Se flere referanser

Trenger du flere referanser til dine prosjekter så vennligst kontakt oss

Ofte stilte spørsmål

ZINGA er flytende sink som påføres på jern og stål som beskyttelse mot korrosjon.
Påføringsmetoden er som med maling; med pensel, rulle og malesprøyte. 

Beskyttelsen kan sammenlignes med varmgalvanisering og metallisering.

Ren sink på bart stål gir en elektrokjemisk reaksjon.
Med ZINGA måles reaksjonen til minimum 1.1 Volt. 

Volt-spenningen gjør at korrosjon ikke kan oppstå. Underkryp (rust inder belegget) med påfølgende blemmer, sprekkdannelser og avflassing vil ikke forekomme.

ZINGA sine egenskaper og ekstreme holdbarhet er sammenlignbart med varmgalvanisering og metallisering.
Holdbarheten på sinkbelegget bestemmes av de  ytre påvirkninger: i hvor stor grad blir sinken eksponert for eller påvirket av forurensninger. 

Nei, ZINGA er ikke maling, men flytende metall som påføres som maling.
ZINGA består av 96 % ren sink, tilsatt 4 % bindemiddel slik at den kan påføres som maling.

ZINGA leveres kun i naturlige sinkfarge.
Fargen endrer seg naturlig siden sink påvirkes av fuktighet (kondens og regn):

 • Nylig påført: RAL 7001
 • Etter litt tid og fuktighet/regn: RAL 7004
 • Endelig: RAL 7000

Ja, du kan male oppå ZINGA med kompatibel maling. Se egen veiledning på “TEKNISK” side

Katodisk beskyttelse er basert på at et annet materiale enn stålet korroderer.
Når sink kommer i direkte kontakt med stål oppstår en elektrokjemisk reaksjon mellom de 2 metallene (sink og stål).
Sinken ofrer seg og korrosjon på stålet er umulig. Reaksjonen måles til (konstant) minimum 1,1 Volt og gjør korrosjon, underkryping (korrodering under belegget) og avflassing umulig.

ZINGA tørker raskt. Tørketid kommer seg an på flere faktorer:

 • Hvor mye fortynning som er tilført
 • Hvor tykt belegg som er påført
 • Utlufting
 • Temperatur

I snitt er følgende tørketider oppgitt (Ved +20° C og med god utlufting):

 • Støvtørr etter ca. 10 minutter
 • Berøringstørr etter ca 20 minutter
 • Nytt strøk kan påføres etter ca 40-60 minutter (Se teknisk datablad for mer informasjon)
 • Håndteringstørr etter ca. 2,5 timer. (En tung stålbjelke kan løftes med kjetting uten at det skader belegget)
 • Klart for overmaling: ca. 4-6 timer (Se teknisk datablad for mer informasjon)

ZINGA har ingen begrenset holdbarhet når den er oppbevart i tett emballasje

Ja, ZINGA er helt giftfri når den er tørket.

Valg avbeskyttende belegg

VALG AV RETT PRODUKT
Systemet vi velger er ofte forbundet med til dels store kostnader. Men kostnadene strekker seg mye lenger enn det som befinner seg i spannet.

EFFEKTIVITET
Hvor effektivt er det komplette systemet å påføre? Tidsforbruk er en viktig faktor i det totale kostnadsbildet. Effektivitet skal dog IKKE gå på bekostning av holdbarhet!

KATODISK BESKYTTELSE?
Aktiv katodisk beskyttelse fremfor tradisjonelt passivt barrieresystem (maling) gir beviselig bedre holdbarhet

FREMTIDIG VEDLIKEHOLD
Det beskyttende belegget må tåle de påvirkningene det er forventet skal utsettes for. Vedlikehold er ofte forbundet med komplisert tilkomst (eksempelvis brudetaljer, offshore osv) og store ekstra kostnader. Det er derfor viktig å ta hensyn til det når man velger belegg:

 • Lengst mulig holdbarhet
 • Enkelt å vedlikeholde

Forbehandlingen gjort enklere og bedre!

Beleggets holdbarhet blir aldri bedre enn kvaliteten på det utførte forarbeidet!
Tildlig nedbrytning er ofte forbudet med store ekstra kostnader og mulige erstatningsansvavr

CHLOR*RID Saltfjerner

Løser opp og fjerner oppløslige salter

les mer

HOLD*BLAST Flash-rust inhibitor

Utsetter flashrust i flere dager

les mer

IBIX Sandblåsere

Kompakte, svært effektive sandblåsere

les mer