“Sikrer bruer i Viken med sinkmaling”

Viken fylkeskommune sikrer stålbruer med ZINGA. 

Den 79 meter lange Bjørnetangen bru over Snarumselva er først ut. En klassisk platebru med underliggende bjelker i stål. Den har gjort tjeneste siden 1959 og er nå sikret en galvanisk beskyttelse, påført som maling. 930 kvadratmeter overflate er behandlet.

– Vi stiller store krav til miljø. Vi skal benytte miljøvennlige produkter for å vedlikeholde våre stålbruer. Det leverer ZINGA som er basert på et produkt fra naturen og helt ufarlig for miljøet når det er ferdig tørket, sier byggeleder Svein Fossen for infrastruktur i Viken Vest, som tilsvarer det gamle Buskerud.

Viken skal vedlikeholde og sikre flere eldre stålbruer mot rust. I år skal også Killingstraumen i Ringerike og Bufevad bru i Flesberg kommune behandles.

Banebrytende

Totalbehandling med ZINGA har ikke tidligere vært et alternativ for bruene i Viken.

– Vi har noe erfaring med mindre vedlikeholdsarbeid på to bruer, hvor vi har benyttet ZINGA. Det her er første gang vi skal totalbehandle hele bruer. Det som vil avgjøre mye, er at arbeidet er utført skikkelig. Det sikrer Norconsult som er inspektører for arbeidet som utføres, sier Fossen.

Oppdraget har en ramme på seks millioner kroner.

– Trafikken er avviklet tilnærmet som normalt under hele arbeidet, sier Fossen.

Fornyer sikring

Bruene i Viken får to lag med ZINGA, totalt 120μ beleggtykkelse. Det gir en katodisk beskyttelse med 120 my. Før påføring av det beskyttende belegget, sandblåses bruene.

– ZINGA har flere fordeler. En av dem er tidsbruken uten at det går ut over holdbarheten. Det er en unik kombinasjon: Rask påføring og lang holdbarhet med minimalt fremtidig vedlikehold, sier Thor Smette i ZINGA Scandinavia AS.

Neste år står ytterligere tre bruer i Viken på vedlikeholdsprogrammet. Det er Torskjestyken og Haugen i Flesberg og Gvammen i Rødberg.

 

Viken-bruene som sikres med ZINGA, er:

 Bjørnetangen bru Fv 2840 i Modum kommune.

Brua er en platebru med underliggende bjelker i stål. Den er bygd i 1959 og har to spenn på til sammen 79 meter. Brua går over Snarumselva. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 930 kvadratmeter.

 Killingstraumen bru Fv 2786 i Ringerike kommune.

Brua er en fire spenns platebru med underliggende fagverk i stål. Den er bygd i 1953 og har fire spenn på til sammen 130 meter. Brua går over Ådalselva. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 800 kvadratmeter.

Bufevad bru Fv 2782 i Flesberg kommune.

Brua er en to spenns platebru med underliggende bjelker i stål. Den er bygd i 1963 og går over Vatnebrynelva. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 40 kvadratmeter.

( skal være ferdigstilt 1. september 2021)

 

Torskjestyken bru Fv 2782 i Flesberg kommune.

Brua er en et spenns platebru med underliggende bjelker i stål. Den er bygd i 1963 og har et spenn på 55 meter. Brua går over Numedalslågen. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 600 kvadratmeter.

Haugen bru Fv 2782 i Flesberg kommune.

Brua er en et spenns platebru med underliggende bjelker i stål. Den er bygd i 1965 og går over Numedalslågen. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 500 kvadratmeter.

Gvammen bru Fv 2802 i Rødberg kommune.

Brua er en et spenns platebru med underliggende fagverk i stål. Den er bygd i 1953 og har ett spenn på 49 meter. Brua går over Numedalslågen. Totale mengde bjelker som skal behandles, er 490 kvadratmeter.

(Behandles sommeren 2022 og ferdigstilles før 1. september 2022)

 

https://paper.opoint.com/?id_site=31501&id_article=6360&code=409