Etterslep på 1000 milliarder kroner i veivedlikehold, mye er rust som lett kan fikses?

PRESSEMELDING – 

Rådgivende Ingeniørers Forening står bak tre tilstandsrapporter for offentlige bygg og infrastruktur, State of the Nation. Den siste rapporten ble utgitt i 2021. På fylkesveinettet var etterslepet 700 milliarder. Kommunene har et etterslep på sine veier på 300 milliarder.

Samlet etterslep i vedlikehold på offentlige bygg og infrastruktur var på svimlende 3200 milliarder kroner. Det er en økning fra 2600 milliarder i 2015.

Rustent stål

– Mye av etterslepet er kritisk rustent stål. Her snakker vi om bruer, kaianlegg, rekkverk, lyktestolper, autovern og master, for å nevne noe. Det kan effektivt vedlikeholdes med ZINGA, som er katodisk filmgalvanisering påført som maling. Det er en svært effektiv og holdbar løsning for vedlikehold av kritisk og viktig infrastruktur. Systemet tilfredsstiller krav til blant andre NORSOK og ISO 12944 og består av 96 prosent ren sink i det tørre laget. Det er med andre ord hurtig, effektivt, spiller på lag med naturen og har lang holdbarhet, sier Smette.

I Norge står bruer som ble behandlet med ZINGA for 30 år siden, uten vedlikeholdskostnader i perioden etter behandling.

– Vi har erfaring med ZINGA tilbake fra 1973. Erfaringene er gode. Holdbarheten er suveren, sier Smette.

Han leder Zinga Scandinavia AS. Det selskapet har ansvar for Norge, Sverige, Danmark, Island, Grønland og Færøyene.

Sparer tid 

– Mer av det store etterslepet kan hurtig tas inn med bruk av sinkbeskyttelse med filmgalvanisering. Sammenlignet med andre metoder for vedlikehold av stålkonstruksjoner, blir jobben utført på kortere tid. ZINGA kan også overmales, som ved overmalt metallisering, men påført enklere og uten spesialverktøy, sier Smette.

Det store etterslepet som er dokumentert i State of the Nation-rapporten, kommer i tillegg til løpende og nødvendig vedlikehold.

– Derfor er det ekstra viktig å ha på plass et system som beviselig er effektivt, som er raskt å gjennomføre, gir lang holdbarhet med minimalt vedlikehold og uten ekstrakostnader som løper på lengre sikt, sier Smette.

Fullt system med ZINGA er to strøk, påført samme dag. Det oppnår alle korrosjonsklasser i henhold til ISO 12944.

– Det sparer mye tid med stengte veier, kjørefelt og baner. Det er kostnadseffektivt uten at det går ut over kvaliteten. I sum gir det store besparelser for samfunnet, sier Smette.

Bare det siste året er mastene på verneverdige Notodden stasjon, kraftledningsmaster til Statnett og 25 stålbruer i Skandinavia reparert med Zinga.

Vi har større kapasitet og er gjerne med på dugnaden for å få ned etterslepet i vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur, i alle fall det som er i stål, sier Smette.