Shell hydrokarbonattanker – Marocco

Siden 2006 har Shell valgt å rehabilitere sine hydrokarbonattanker med ZINGA Duplex system.  Den konstante bruken av systemet viser at Shell er fornøyd med den katodiske beskyttelsen som systemet gir.

system

ZINGA 60 μm
Zingalufer 80 μm
Lokal Polyurethane 40 μm